Świdnicka katedra na dawnych pocztówkach

 

Albumem „Wałbrzych na dawnych pocztówkach. Tom 2.” Wydawnictwo Errata-Kubara Lamina zakończyło 2016 r. Był to szósty album, jaki świdnicka oficyna wydała w ciągu mijających dwunastu miesięcy.

foto-2

– To był dla nas dobry rok – mówi manager wydawnictwa Ewa Cuban. – Ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku, ale najważniejsze jest dla nas zadowolenie czytelników i życzliwe przyjęcie naszych publikacji, co skutkowało wysoką ich oceną, a w konsekwencji sprzedażą. Tytuły, których nakłady pierwszych wydań zostały wyczerpane, musieliśmy przygotować do drugich wydań.

Sztandarowym produktem wydawnictwa były w 2016 r. oczywiście albumy z serii prezentującej miasta i jednostki terytorialne na dawnych pocztówkach, sprzed 1945 r. W sumie w mijającym roku ukazało się pięć takich albumów – „Gmina Marcinowice na dawnych pocztówkach”, „Miasto i gmina Żarów na dawnych pocztówkach”, „Świdnica na dawnych pocztówkach. Tom 2.”, „Gmina Walim na dawnych pocztówkach” i „Wałbrzych na dawnych pocztówkach. Tom 2.”. O rosnącej popularności takiej formy przekazu wiedzy historycznej świadczą – oprócz zainteresowania czytelników – także zapytania i zamówienia napływające do wydawnictwa od władz miast i gmin, zainteresowanych taką formą promocji i propagowania dziejów poszczególnych regionów Dolnego Śląska.

– Jako wydawnictwo staramy się nieść przysłowiowy kaganek oświaty historycznej i niezmiernie cieszymy się z tego, że udało nam się skorelować nasze plany wydawnicze z rzeczywistym, zwiększonym zainteresowaniem historią i dziejami naszych małych Ojczyzn, wśród ich mieszkańców. Inna kwestią jest to, że kolejka projektów do zrealizowania, zaczyna niepokojąco rosnąć – dodaje ze śmiechem Ewa Cuban. – Już w tym roku nie udało się nam zrealizować całego planu wydawniczego. Na przyszły rok przesunięte zostały aż trzy publikacje z zaplanowanych na ostatni kwartał tego roku.

Dwie dotyczyć będą historii miasta i gminy Żarów, trzecia natomiast – która ukaże się już w styczniu – będzie wydana w serii „… na dawnych pocztówkach”.

album

Oprócz tych albumów, w mijającym roku ukazały się także dwie inne publikacje. Pierwszą był album „Miasto Świdnica” ze zdjęciami współczesnej Świdnicy autorstwa Tomasza Pietrzyka i Andrzeja Dobkiewicza, którego pierwsze wydanie praktycznie jest już na wyczerpaniu. Druga z publikacji to rewelacyjne dzieło historyka Sobiesława Nowotnego, poświęcone kamienicom świdnickiego Rynku, który podczas wieloletniej pracy nad ta publikacją, dodarł praktycznie do materiałów do tej pory zupełnie niewykorzystanych w tym temacie. „Świdnicki Rynek. Kamienice mieszczańskie” jest pierwszą częścią trzytomowej pracy. Autor omówił w niej historię kamienic zewnętrznych pierzei Rynku. Tom II obejmować będzie blok śródrynkowy z ratuszem, natomiast tom III pozostałe kamienice Starego miasta w Świdnicy, przy ulicach dochodzących do Rynku. Istnieje duża szansa, że przynajmniej jeden z tych dwóch tomów ukaże się jeszcze w 2017 r.

Jednak pierwszą pozycją, jaka wydana zostanie już w styczniu 2017 r. będzie kolejny album w serii „…na dawnych pocztówkach”. Będzie to jednak album nieco odmienny od tych, które ukazywały się do tej pory. Przede wszystkim nie zostanie poświęcony konkretnemu miastu czy jednostce terytorialnej, lecz jednemu z najwspanialszych zabytków gotycko-barokowych na Dolnym Śląsku, a mianowicie świdnickiej katedrze.

– Ten cudowny zabytek nie miał jakoś szczęścia do opracowań książkowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, na temat historii katedry ukazały się zaledwie trzy pozycje – pionierski przewodnik po kościele Edmunda Nawrockiego, „Historia świdnickiej katedry” Hugo Simona w tłumaczeniu znanego świdnickiego historyka Sobiesława Nowotnego, obejmująca jednakże dzieje katedry jedynie do II poł. XVI wieku, oraz przewodnik po kościele tegoż autora. W naszych zamierzeniach album „Katedra świdnicka na dawnych pocztówkach” ma stanowić pewnego rodzaju uzupełnienie tych publikacji, przede wszystkim w warstwie ikonograficznej – mówi Ewa Cuban.

Album będzie też nieco inaczej skonstruowany nieco inaczej niż dotychczasowe publikacje serii „… na dawnych pocztówkach”. Zawarte w nim pocztówki wydane od II poł. XIX do I poł. 1945 r. przedstawiają katedrę w architekturze miasta, jak również szczegóły samej świątyni – jej portale, rzeźby i wnętrza. Ze zrozumiałych względów świdnicka fara była częstym obiektem umieszczanym na dawnych pocztówkach, a że wiele widoków było bardzo popularnych, łatwo też uchwycić przy okazji zmiany w architekturze miasta, na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Istotnym elementem odróżniającym ten album od innych pozycji serii, jest wykorzystanie w albumie także archiwalnych zdjęć katedry – w tym nawet z końca XIX wieku. W obszernym aneksie zebrano także przedstawienia świątyni na rożnego rodzaju miedziorytach, sztychach, rycinach, obrazach olejnych i freskach.

– Mogę śmiało powiedzieć, że świdnicka fara nie miała wcześniej tak obszernie zilustrowanej pozycji książkowej. Ponieważ opisanie niezwykle bogatej historii kościoła przekraczałoby ramy objętościowe tego albumu, zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie jego dziejów w formie kalendarium, które uzupełniają m.in. rysunki pokazujące fazy budowy świątyni, czy też artystyczne wizje tego, jak mogłaby wyglądać katedra, gdyby ukończono obie jej wieże – dodaje Ewa Cuban.

Patronat nad albumem objął JE Biskup Świdnicki Ignacy Dec, który we słowie wstępnym do albumu napisał: Z perspektywy historii miasta katedra świdnicka jest obiektem architektonicznym, który nadaje ciągłości i tożsamości temu miastu, którego jest prawdziwą ozdobą i chlubą. Mimo przeróżnych wojen i dziejowych nawałnic w swoim zasadniczym architektonicznym kształcie, katedra przetrwała niewzruszenie wieki i jest szczególnym pomnikiem katolickiej wiary mieszkańców tego miasta.

Jak już wspomniano, album poświęcony świdnickiej katedrze, będącej wspaniałym zabytkiem, świadczącym o bogactwie miasta i jego mieszkańców, którzy przecież byli istotnymi jej fundatorami, ukaże się już w styczniu 2017 r.

(BFG)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *