Świdnica stawia na e-usługi

Świdnica otrzyma ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania  na rozwój  usług publicznych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wdrożenie projektu do realizacji spowoduje usprawnienie procesów administracyjnych w zakresie obsługi dokumentacji ewidencjonowanej, gospodarki przestrzennej oraz obsługi budżetu i finansów miasta.

– Tak duża dotacja na unowocześnienie działań urzędu, to krok milowy w codziennym funkcjonowaniu magistratu i ogromne ułatwienie dla mieszkańców. Wdrożenie nowych rozwiązań pozwoli na lepszą organizację pracy i przyspieszenie wielu procesów. Świdniczanie będą mieli łatwiejszy dostęp do wielu usług – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Wprowadzony zostanie kompleksowy system informatyczny zapewniający wsparcie dla obsługi dokumentacji ewidencjonowanej – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Usprawni on wykonywanie czynności kancelaryjnych, czyli dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

Wdrożone zostaną także nowe rozwiązania wchodzące w skład Systemu Informacji Przestrzennej. Udostępnione zostaną zasoby w postaci 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 4 ortofotomapy, 16 map topograficznych, miejscowy plan ogólny, miejscowy plan szczegółowy, ewidencja zabytków, mapa stanowisk archeologicznych i 25 map historycznych. Zasoby te będą udostępnione na zasadach otwartych, z możliwością ponownego wykorzystania.

Uruchomione będą również kompleksowe narzędzia do obsługi budżetu gminy, w zakresie planowania i rozliczania budżetu, obsługi Wieloletniej Prognozy Finansowej.

– Procedura wdrażania nowych rozwiązań informatycznych jest czasochłonna i skomplikowana. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby implementacja nowych rozwiązań zakończyła się w grudniu 2017 roku tak, żeby mieszkańcy mogli korzystać z udogodnień – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *