Świdnica idzie na wojnę ze szpetnymi reklamami

Od 11 września obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa, której celem jest eliminacja chaosu reklamowego z przestrzeni publicznej polskich miast. Świdnica już przystąpiła do tworzenia odpowiedniej uchwały, do której będą musieli się dostosować przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy okresu przejściowego.

Od 11 września obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa, której celem jest eliminacja chaosu reklamowego z przestrzeni publicznej polskich miast. Świdnica już przystąpiła do tworzenia odpowiedniej uchwały, do której będą musieli się dostosować przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy okresu przejściowego.

Rady gmin zgodnie z ustawą mogą uchwalać zasady i warunki sytuowania reklam i szyldów na ich terenie. W Świdnicy powołany został specjalny zespół, którego zadaniem będzie opracowanie założeń nowej uchwały, precyzyjnych regulacji oraz podziału miasta na obszary pod względem restrykcji. W uchwale znajdą się zapisy dotyczące wielkości nośników swobodnie stojących oraz zlokalizowanych na budynkach. Oprócz tego zostanie określona ich odległość od skrzyżowań, krawędzi jezdni, znaków drogowych, informacji miejskiej.

Zgodnie z ustawą, gminy będą mogły przyjąć uchwałę precyzyjnie regulującą formę reklamy, jej rozmieszczenie w przestrzeni publicznej oraz opłatę reklamową w maksymalnej wysokości 2,50 zł dziennie oraz stawkę zmiennej opłaty reklamowej od 0,20 zł za m kw. Wysokość stawek będzie można różnicować w zakresie lokalizacji, formy i wielkości reklamy. Kary za nielegalne reklamy wynosić będą czterdziestokrotność opłat reklamowych ustalanych przez samorządy. Co ważne, uchwała będzie obowiązywała na terenie całej gminy.

Prace nad nową uchwałą już trwają, jednak na pierwsze efekty tych działań będziemy musieli trochę poczekać. Zakładamy, że projekt uchwały powstanie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ustawa nakłada na nas obowiązek bardzo precyzyjnego określenia przepisów, według których będą umieszczane reklamy w mieście. Chcemy ograniczyć ich ilość w zabytkowym centrum Świdnicy oraz uporządkować ich formę z korzyścią dla otoczenia – mówi Marek Suwalski, z-ca prezydent miasta.

Równolegle z pracami nad uchwałą rozpoczęte zostaną działania na budynkach będących w zarządzie miasta w bloku śródrynkowym. Opracowane zostaną nowe warunki umieszczania na ich elewacjach reklam oraz ogłoszony zostanie konkurs na wykonanie nowych, zewnętrznych szyldów i gablot.

fot. źródło: facebook.com/StopSzpetnymReklamom, info UM Świdnica

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *