Sudety 2030

Ponad 100 samorządowców weźmie udział w walnym zgromadzeniu sygnatariuszy Sudety 2030, które odbędzie się w poniedziałek, 1 lipca o godz. 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

Od ponad roku sygnatariusze Porozumienia Sudety 2030 zabiegają w instytucjach unijnych i administracji rządowej o środki finansowe na dalszy rozwój subregionów: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w przyszłej perspektywie unijnej, w sytuacji, kiedy województwo dolnośląskie znalazło się  w grupie obszarów przejściowych. Uznano, że jest to dobry czas do odbycia wspólnej dyskusji na temat planu dalszych działań, jakie powinno się wspólnie podejmować w celu zapewnienia obu subregionom, tak mocno odstającym w rozwoju gospodarczym od pozostałych części województwa dolnośląskiego, satysfakcjonujących środków finansowych, umożliwiających ich dalszy rozwój. W części głównej zgromadzenia przedstawione zostaną postulaty i oczekiwania w stosunku do zarządu województwa, związane z dalszymi działaniami władz samorządu wojewódzkiego w celu pozyskania środków na rozwój subregionów. Podpisane zostaną także zmodyfikowane dokumenty: porozumienia oraz regulaminu sygnatariuszy Sudety 2030. Zaplanowano również przyjęcie wniosku w sprawie zmiany zasad wsparcia w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

W inicjatywie Sudety 2030 uczestniczy 107 samorządowców reprezentujących różne opcje polityczne. Zjednoczeni są oni w działaniach wokół wspólnej idei – poprawy warunków życia mieszkańców południa Dolnego Śląska. Sygnatariusze wykorzystując własne doświadczenia dążą do dalszego budowania realnego poparcia dla realizacji celów rozwojowych, zapisanych zarówno w Deklaracji Sudeckiej jak i Strategii Rozwoju „Sudety 2030”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *