Straż Miejska ma nowego komendanta

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy wybrano Jana Łętowskiego, który z dniem dzisiejszym przejmuje pełnienie obowiązków.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy wybrano Jana Łętowskiego, który z dniem dzisiejszym przejmuje pełnienie obowiązków.

 

Jan Łętowski posiada wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą oraz new public management. Pracuje w Straży Miejskiej w Świdnicy od 1991 roku, najpierw w Referacie Prewencji, następnie w Sekcji Służby Dyżurnej, w latach 1999-2011 pełnił także obowiązki rzecznika prasowego komendy Straży Miejskiej w Świdnicy, a od 2011 r. był zastępcą komendanta.

W przedstawionej koncepcji funkcjonowania straży miejskiej podkreśla, że straż powinna być bliższa mieszkańcom, a jej działania w terenie powinny być widoczne, skuteczne i prowadzone z wysoką kulturą. Przedstawia kierunki rozwoju oraz modyfikację struktury straży. Dla nowego komendanta priorytetowym przedsięwzięciem jest podjęcie starań o wypracowanie i wdrożenie do działania odpowiedniej polityki informacyjnej.

– Przedstawiona przez pana Łętowskiego wizja Straży Miejskiej jest spójna z moimi oczekiwaniami, ale przede wszystkim z oczekiwaniami świdniczan. Główne zadania Straży Miejskiej to zapewnienie porządku publicznego i działania prewencyjne. Mam nadzieję, że pod kierownictwem nowego komendanta instytucja ta będzie funkcjonować w taki sposób, aby potrzeby społeczne były wypełnione w najwyższym stopniu – podkreślała prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *