ŚFR dołączyło do Kongresu Ruchów Miejskich

To już oficjalne. Świdnickie Forum Rozwoju zostało członkiem ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” (Fed-KRM). – Tym samym dołączyliśmy do grona 36 ruchów miejskich z całej Polski – mówi Marcin Paluszek, prezes Stowarzyszenia Świdnickie Forum Rozwoju.

W trakcie obrad w dniu 26 lutego 2018 roku zarząd Fed-KRM jednogłośnie przyjął w poczet członków zwyczajnych Kongresu Świdnickie Forum Rozwoju ze Świdnicy. Wymaganej w procesie przyjęcia rekomendacji udzieliły: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i organizacje założycielskie: Ludzie dla Miasta z Gorzowa Wielkopolskiego  oraz Prawo do Miasta z Poznania.

Idea Kongresu Ruchów Miejskich:

„W ciągu ostatnich kilku lat w większości polskich miast zaczęły aktywizować się oddolne grupy mieszkańców, chcących odgrywać istotną rolę w współtworzeniu miasta. Pomimo krótkiego stażu, wiele z tych organizacji stało się już ważnym podmiotem w odbywającej się lokalnej debacie publicznej. Niejednokrotnie okazało się jednak, iż działanie lokalne jest niewystarczające by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Aby tę współpracę pogłębić powstała idea Kongresu Ruchów Miejskich„.

Główne cele Kongresu:

Pierwszym celem jest zainicjowanie już systematycznej, pogłębionej i kompleksowej współpracy między organizacjami miejskimi z kilkudziesięciu miast.

Drugim jest przygotowanie się do wspólnego występowania w sprawach problemów miast i propozycji na rzecz ich rozwiązania. Demokracja miejska potrzebuje sprzyjającego jej prawa uchwalanego jednak centralnie i nikt, oprócz nas, nie zabiega o nie.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekonania te stanowią nasz wspólny „miastopogląd”. Wartości, na których jest on oparty, to:

● Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi.

● Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości.

● Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

Świdnickie Forum Rozwoju przystępując do Związku Kongres Ruchów Miejskich zaakceptowało 15 tez miejskich, którymi będzie kierowało się i w swojej działalności oraz zobowiązało się do współudziału w realizacji celów KRM.

więcej o Kongresie na oficjalnej stronie: www.kongresruchowmiejskich.pl

– Każdy mieszkaniec naszego miasta może dołączyć do naszego stowarzyszenia. Zachęcamy do współpracy – zaznacza prezes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *