Rozpoczęcie remontu ul. Aleje Lipowe

Dzisiaj, 6 kwietnia, rozpoczęte zostaną prace remontowe drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe. Na spotkaniu roboczym, które odbyło się 30 marca w Ratuszu, burmistrz miasta Paweł Ozga wraz z zastępcą oraz pracownikami wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej omówili z wykonawcami organizację robót pierwszego etapu.

Według ustaleń prace prowadzone będą od strony ulicy Kolejowej, w pierwszym etapie obejmą odcinek od ul. Kolejowej do ulicy Krótkiej, na tym odcinku zostanie zdjęty asfalt. Natomiast na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Żwirki i Wigury będzie odbywać się korytowanie. Odcinek od ul. Krótkiej do ul. Żwirki i Wigury będzie przejezdny po zdjęciu warstw bitumicznych. Podczas remontu chodnik dla pieszych będzie dostępny od strony Parku Miejskiego. Czas trwania robót na tym odcinku wykonawca szacuje na 4 do 8 tygodni. Dostęp do targowiska zostanie ograniczony poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania pierwszego wejścia od strony ul. Kolejowej, pozostałe wejścia będą dostępne.

Przystanki komunikacji miejskiej przy Al. Lipowych zostaną tymczasowo wyłączone. Wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą przejeżdżać przez ul. Wolności, a dodatkowo na wysokości Miejskiego Domu Kultury zostanie ustawiony przystanek tymczasowy. Autobus  linii „0” będzie obecnie przejeżdżał przez ul. Świdnicką (przystanek przy Poczcie). Dodatkowo informacje o zmianie trasy autobusów komunikacji miejskiej umieszczone zostaną na przystankach, wyświetlaczach w autobusach oraz na stronie ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *