Rekultywacja stawu w Piotrowicach Świdnickich

Do końca roku staw w Piotrowicach Świdnickich wraz z terenem przyległym zostanie zrewitalizowany, a mieszkańcy wsi zyskają urokliwe miejsce rekreacyjne.

W piątek, 5 sierpnia umowę na realizację zadania podpisali wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz oraz zastępca skarbnika gminy Anna Kupczak. – To jedno z tych zadań, które znacząco wpłynie na komfort codziennego życia mieszkańców. Rekultywacja stawu ma na celu nie tylko przywrócenie jego poprzedniego, dobrego stanu, ale i utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Powstanie miejsce do odpoczynku, w którym będzie można spędzić wolny czas. Dziękuję za zaangażowanie radnej Barbary Chromy i sołtysa wsi Krzysztofa Pawłowskiego w realizację tego projektu – mówi burmistrz. Rewitalizacja stawu w Piotrowicach Świdnickich zakłada nie tylko rekultywację zbiornika, ale również stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców. Zadanie ma być zakończone do końca 2022 r.

Prace będą realizowane w trzech etapach. Na początek zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na stawie i terenie przyległym. Zostaną odtworzone dopływy, a cały teren – posprzątany. W drugim etapie, po odpompowaniu wody i odłowieniu ryb, zbiornik zostanie odmulony, wyprofilowany na nowo, ponownie napełniony woda i zarybiony. Ostatni etap obejmie montaż małej architektury i nasadzenia. Na realizację zadania gmina Jaworzyna Śląska pozyskała 95 tys. 445 złotych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór ogłosiła w lutym Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, na koniec marca nastąpiło rozstrzygnięcie. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków należała do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *