Radni o bezpieczeństwie

foto 08

foto 08Sprawy dotyczące bezpieczeństwa zdominują kwietniową sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni spotkają się w piątek, 24 kwietnia o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego.

Sprawy dotyczące bezpieczeństwa zdominują kwietniową sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni spotkają się w piątek, 24 kwietnia o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego. foto 08

W projekcie obrad znalazło się sześć projektów uchwał – m.in. dotyczących zmian w budżecie, nadania nazw nowym ulicom w mieście. Szeroko omówiony zostanie stan bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w 2014 roku na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawione zostaną zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. Swoje wystąpienia będą mieli komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Około godziny 15.00 planowa jest godzinna przerwa. W godzinach od 16.00 do16.30 przewidziane są wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie nagród przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
3. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2014 roku na terenie miasta oraz

przedstawienie planu rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

– przedłożenie przez Prezesa informacji o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy w 2014 roku.

7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. VII/: 1-6).
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.03.2015 r.
9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *