Przestrzenie konfliktu. Przestrzenie dialogu

Jak reagować na polaryzację i konflikty pamięci? Jak tworzyć przestrzeń dyskusji na kwestie, które nas różnią? Fundacja Krzyżowa zaprasza na seminarium, które odbywać się będzie od 1 do 5 grudnia. Zapisy trwają do 15 października.

Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, to często narastające w społeczeństwach tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy. – Prowadzi to do prób nie tylko zbudowania opozycji z osobami spoza danej wspólnoty, ale nawet do wykluczenia z niej osób, które nie wpisują się w wyobrażony model. To wszystko prowadzi do rosnącej polaryzacji społeczeństw – mówią organizatorzy seminarium. – Czy chcemy żyć w świecie, który nie oferuje nam stabilności i bezpieczeństwa?

W ramach seminarium uczestnicy zapoznają się z najnowszą refleksją metodologiczną oraz dobrymi praktykami dla wspierania porozumienia oraz inicjowania trwałego, konstruktywnego dialogu, jak również z dorobkiem ekspertów zajmujących się badaniem polityki historycznej oraz instytucjonalizacji przeszłości i jej instrumentalizacji. W czasie seminarium będzie można pogłębić wiedzę o najnowszej refleksji metodologicznej oraz dobrych praktykach przeciwdziałania polaryzacji i budowania kultury dialogu, pogłębić refleksję nad własną postawą w sytuacjach konfliktowych, pogłębić refleksję nad metodami edukacji historycznej z heterogenicznymi grupami młodzieży o podłożu migracyjnym.

– Nasze podejście metodologiczne obejmuje wykłady teoretyczne doświadczonych ekspertów, warsztaty pozwalające na praktyczne zastosowanie pozwanych metod, dyskusje czy przedstawienie przykładów dobrych praktyk – zachęcają organizatorzy. – Zapraszamy edukatorów, pracowników młodzieżowych, wychowawców, pracowników miejsc pamięci, pracowników pedagogicznych muzeów historycznych, działaczy i innych multiplikatorów z Polski i Niemiec.

Opłata za zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie merytorycznym wynosi 100 zł za osobę. Do 15 października należy wypełnić formularz dostępny na stronie krzyzowa.org.pl. Więcej informacji udziela Tomasz Skonieczny (tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl).

(opr.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *