Przebudowa ulicy Spółdzielczej

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Spółdzielczej w Świdnicy. Obejmą one odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Trybunalską do skrzyżowania z ul. 8 Maja.

spółdzielcza 2

Obszar ten położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i ochrony archeologicznej, a także w granicach strefy stanowiącej fragment obszaru zabytkowego ośrodka miasta historycznego Świdnicy, wpisanego do rejestru zabytków. W związku z tym, zakres prac obejmować będzie wymianę istniejących nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kamienia naturalnego. Z kostki granitowej wykonane zostaną parkingi, zjazdy z posesji i ściek uliczny. Istniejące krawężniki zostaną rozebrane, a w ich miejsce ułożone nowe kamienne – granitowe. Zmiana technologii bitumicznej na kostkę kamienną podyktowana jest możliwie najpełniejszą rewaloryzacją historycznego układu przestrzennego ulicy Spółdzielczej.

Do istniejącego przekroju ulicznego włączonych zostanie 10 nowych miejsc parkingowych równoległych (po stronie numerów nieparzystych).

Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie drogowe oraz wykonane przyłącza kanalizacji deszczowej.

Prace wykonuje wyłoniona w przetargu świdnicka firma P.P.U.H. „Steinbudex –J.M.”. Koszt realizacji zadania to ok. 390 tys. zł brutto. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia przebudowy, to koniec sierpnia br.

fot. redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *