Profilaktyka przez sport

Od listopada miasto Świdnica realizuje projekt pn. „Profilaktyka poprzez sport”. Jego uczestnikami są gminne szkoły podstawowe i gimnazja. Jest to forma pozalekcyjnych, lekkoatletycznych zajęć sportowych, z uwzględnieniem gier i działań rekreacyjnych, adresowanych do uczniów tych szkół.

mali wspaniali (10)

Głównym celem programu „Profilaktyka poprzez sport” jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program tworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej. Jest on także narzędziem służącym utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród jego uczestników.

– Skuteczna profilaktyka uzależnień ma na celu uczenie młodych ludzi konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, nie poprzez używanie narkotyków i alkoholu czy też zachowania agresywne, ale przez kształcenie pro-zdrowotnych postaw już od najmłodszych lat. Naszym celem jest przedstawienie alternatywnych, atrakcyjnych dla młodzieży sposobów na spędzanie wolnego czasu. Tą alternatywną ma być sport, gdyż zauważalna jest coraz większa tendencja młodych ludzi, aby wolny czas spędzać na boisku, hali sportowej, czy też siłowni – mówi zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Zadanie sfinansowane będzie ze środków na profilaktykę przeciw uzależnieniom. Na jego realizację w bieżącym roku, czyli  na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz na zakup sprzętu lekkoatletycznego i do gier rekreacyjnych, przeznaczono kwotę w wysokości 49 587 zł.

Projekt kontynuowany będzie również  w przyszłym roku, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Na ten cel zaplanowano kwotę ok. 110 000 zł.

Program powstał przy współpracy Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *