Priorytet to poprawa stanu powietrza

Ponad 1400 palenisk węglowych zlikwidowanych w ciągu czterech lat, to bilans dwóch miejskich programów wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dzięki programowi Kawka i zwiększeniu środków na miejski program dotacyjny, udało się od 2015 roku znacząco poprawić stan powietrza w Świdnicy.

W 2020 roku rozpoczyna się kolejny program tego typu – z udziałem funduszy europejskich, o czym informujemy na stronie Urzędu Miejskiego. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie świdniczan, wpływa bowiem wiele wniosków od osób zainteresowanych, do 2020 roku zostanie kolejnych kilkaset wyeliminowanych nieekologicznych, emitujących szkodliwe opary pieców. Sposób ogrzewania mieszkań i domów ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Spalanie w piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego oleju opałowego czy też odpadów jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Poza sposobem ogrzewania, ważny w walce ze smogiem jest też transport – im więcej osób przesiądzie się z aut do autobusów miejskich i na rowery, tym lepiej dla jakości powietrza jakim oddychamy.  – Świdnica przeciwdziała niskiej emisji na różne sposoby, jednak równie wiele zależy od nas samych – codziennego wpływu każdego z nas (rodzaj ogrzewania, wybór środka transportu). Wśród działań urzędu i prezydent miasta należy wymienić: miejski program dotacji na zmianę systemu ogrzewania, unijny program dotacji na zmianę systemu ogrzewania, wymianę taboru MPK – nowoczesne i bardziej ekologiczne autobusy, rozbudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów publicznych, rewitalizację terenów zielonych, a także program KAWKA (wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej). Wszystkie te elementy to efekt pozyskanych przez miasto znaczących środków krajowych i unijnych w ostatnich latach (ponad 40 mln zł) – podkreśla Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Ponadto dużą wagę przykłada się do tak zwanych działań miękkich, a zwłaszcza edukacji mieszkańców – na przykład poprzez kampanię promocyjną „Mądrze OgrzewaMY”, która została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z kolei jakość powietrza w Świdnicy jest monitorowana na bieżąco w punkcie pomiarowym Airly przy ul. Armii Krajowej, a dodatkowo w kilku lokalizacjach na terenie miasta zainstalowano inne mierniki – AIRFOX. Od wielu lat w ramach dofinansowania z budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze. Przyjęto zasadę, że właściciele i najemcy mieszkań, będący osobami fizycznymi, zmieniający system ogrzewania z piecowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne) mogą starać się o dotację w kwocie do 2500 zł. Wnioski innych podmiotów są rozpatrywane w zależności od efektu ekologicznego inwestycji i w zależności od ilości posiadanych środków finansowych. Zasady udzielania dotacji, a także wniosek zamieszczone są na stronie urzędu miasta (BIP) m. in. w zakładce „Jak załatwić sprawę w urzędzie” – „Ochrona środowiska” – „Dotacje”. Wnioski można składać przez cały rok, a dokładnych informacji na ten temat udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

W latach 2015-201 zlikwidowano łącznie ponad 650 pieców kaflowych i kotłów c.o. węglowo-koksowych. W ujęciu rocznym było to średnio 70-80 dotacji na zmianę systemu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne (gazowe, elektryczne) przy budżecie ok. 160 tys. zł. Z kolei w 2018 roku decyzją prezydent i rady miejskiej znacząco zwiększono budżet tego zadania ze względu na wagę problematyki i zainteresowanie społeczne: urząd przyznał 166 dotacji na łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych.

RokIlość przyznanych dotacjiIlość zlikwidowanych palenisk
20142744
201579123
201676123
201776143
2018166265

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *