Prezydent z absolutorium

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2015 rok. Za absolutorium głosowało 16 radnych, nikt nie był przeciw, natomiast od głosu wstrzymały się 4 osoby.

prezydent

Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2015 roku to 188 823 345,94 złotych, co stanowi 97,08 % założeń. Wydatki to kwota 190 781 403,40 złotych (94,07 %). Deficyt budżetowy wyniósł 1 958 057,46 złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok.

Cieszy mnie tak duże poparcie radnych. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz wszystkich jednostek podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Po raz kolejny zapewniam świdniczan, że budżety miasta w następnych latach będą realizowane w taki sposób, aby zaspakajały realne potrzeby mieszkańców – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *