Prezydent z absolutorium

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2016 rok. Za absolutorium głosowało 16 radnych, przeciw było 6, natomiast od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2016 roku to 207 400 597 złotych, co stanowi 98,3 % założeń. Wydatki to kwota 221 719 255 złotych (96,3 %). Deficyt budżetowy wyniósł 14 318 659 złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii z wykonaniu budżetu za 2016 rok Skład Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.

Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz wszystkich jednostek podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Zaznaczę, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji wykonanych w mieście. Przypomnę tylko kilka przykładów: Żłobek Miejski nr 2, rewitalizacja placu Drzymały, budynek z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Robotniczej, modernizacja obiektów sportowych OSIR czy wiele mniejszych remontów chodników, ulic, parkingów itp. Naszym celem jest realne poprawienie warunków życia mieszkańców w mieście i będziemy realizować te założenia konsekwentnie z roku na rok – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Łączna wartość inwestycji w 2016 roku wyniosła blisko 43 miliony złotych

zdjęcia Beata Figurna-Garbiec

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *