Potrafią pomagać

Niejeden przechodzień spacerujący w sobotę przy remizie OSP w Witoszowie mógł się przestraszyć słysząc nagle wołania: Pomocy! Czy pan mnie słyszy! Proszę natychmiast wezwać pogotowie! Na szczęście to były tylko ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP), w ramach projektu „Fajna zabawa, ale poważna sprawa”.

Młodzież uczęszczająca na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach w/w projektu przez OSP Witoszów Dolny zdobyła kolejne sprawności. Już wiedzą jak pomagać w sytuacji zagrożenia życia. Zaproszenie na spotkanie przyjął ratownik Paweł Józefiak, który przez kilka godzin uczył jak prawidłowo ocenić stan osoby poszkodowanej i podjąć czynności ratownicze. Uczestnicy dowiedzieli się, że aby udzielać pomocy przede wszystkim  sami muszą być bezpieczni, muszą zawiadomić o sytuacji innych i dopiero wtedy podjąć działania RKO. Na ich prośby o wsparcie odpowiedziała p. dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Małgorzata Jurkowska przysyłając karetkę.

Z ogromnym zaciekawieniem  młodzi adepci OSP oglądali sprzęt będący na wyposażeniu „erki”. Ratownicy wraz ze strażakami podjęli symulowaną akcję  ratunkową wyciągnięcia poszkodowanego z auta. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w kształcenie młodzieży. Wierzymy,  że tak zdobyta wiedza i doświadczenie zaprocentują w przyszłości.

Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 14 450,00 zł, w tym 10 tys. zł. stanowi dotacja zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Fajna zabawa, ale poważna sprawa” dofinansowano w ramach zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności- doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *