Ponad 6 milionów unijnej dotacji dla Świdnicy

Świdnica pozyskała kolejne środki z funduszy europejskich. W ubiegłym tygodniu podpisano umowy na dofinansowanie trzech projektów, tj. przebudowę budynku przy ul. 1 Maja 23 na mieszkania wspomagane, przebudowę budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na lokale socjalne oraz zagospodarowanie ulicy Pogodnej w celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponad 2 mln 860 tys. zł przyznano na modernizację budynku przy ul. 1 Maja 23 na mieszkania wspomagane. Projekt ten obejmuje przebudowę budynku, czyli zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny. Powstanie tam 20 lokali.

Na przebudowę budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne miasto otrzyma 1 mln 759 tys. zł. Projekt ten obejmuje przebudowę budynków, czyli zmianę sposobu użytkowania z budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z przyłączem energii elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci gazowej oraz remont istniejącej wiaty garażowej. W wyniku przebudowy gmina uzyska 11 lokali socjalnych.

– Cały czas naszą wielką bolączka jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie i wyznaczymy sobie kolejne zadania – nadal chcemy budować z jeszcze większą intensywnością. Przyznane nam tak duże środki unijne z pewnością ten proces przyspieszą – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Ponad 1 mln 600 tys. zł dotacji unijnej miasto otrzyma także na uzbrojenie działek przy ulicy Pogodnej. Całkowita wartość zaplanowanego przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł. Celem zadania jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze Gminy Miasto Świdnica, poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią kablową zasilającą projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych i komorę dozowania chemii.

Świdnica jest wyjątkowo aktywnym miastem w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i promocji gospodarczej – świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody dla miasta. Ten rozwój to przede wszystkim zasługa prężnie działających firm i wyjątkowego kapitału społecznego. Miasto ma tu jednak swoją ważną rolę wspierającą poprzez system ulg, współpracę z wałbrzyską strefą ekonomiczną oraz programy organizowane wspólnie z przedsiębiorcami np. „Zostańcie z nami” czy „Kupuj lokalnie”. Pokaźne dofinansowanie na przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Pogodnej to kolejny istotny krok w aktywności miasta na rzecz rozwoju gospodarczego – bardzo się cieszymy z tej dotacji – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *