Pomysły w cenie

60 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku Świdnica na inicjatywy lokalne. Akcja odbędzie się już po raz drugi.

60 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku Świdnica na inicjatywy lokalne. Akcja odbędzie się już po raz drugi.

Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy samorządu i mieszkańców służąca pobudzaniu ich aktywności, którą daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O uruchomienie w mieście inicjatyw zabiegało Świdnickie Forum Rozwoju. I udało się. W lipcu ubiegłego roku ogłoszono pierwszą edycję inicjatyw lokalnych. – Dzięki środkom z budżetu inicjatyw lokalnych zrealizowano m.in. projekt „Świdniczanie dla świdniczan” mający charakter targów, w czasie których mieszkańcy prezentowali i opowiadali o swoim hobby, zachęcając przy tym innych do działania. Zorganizowano także koncerty w ramach akcji „Małe ale ważne” skierowane do dzieci w wieku od 0 do 5 lat oraz ich rodziców, połączone z nauką muzyki metodą E.E. Gordona. Wykonana została również kanalizacja deszczowa przy ul. Kątnej – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy bądź w formie prac społecznych. W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania w zakresie m.in. nauki i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, kultury, sztuki, turystyki, sportu, ekologii, a także działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalności charytatywnej czy promocji i organizacji wolontariatu. Wniosek i regulamin

Wypełnione wnioski należy dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres um@um.swidnica.pl, przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do wniosku składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy, w imieniu której wniosek jest składany.

Jego dalszą analizą pod względem formalnym zajmą się urzędnicy, po czym trafi on do oceny merytorycznej, powołanego przez prezydenta Zespołu Roboczego.

{fcomment}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *