Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA

Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu
58-170 Dobromierz, ul. Cmentarna 14
Tel. 74/858-62-37 74/85-86-159
ops.dobromierz@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
Jaskulin 13, 58-170 Jaskulin
Tel. 74/858-62-21

Gmina Świdnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
(budynek Urzędu Gminy)
tel.74/852-30-67 w. 111, 112, 113, 114
e-mail: gops@gmina.swidnica.pl
www.gops.gmina.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska
Tel. 74/8584-222 oraz 223 w. 15, 12, 14, 18, 17, 22
e-mail: ops@jaworzyna.net
www.bip.jaworzyna.net

Marcinowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice
Tel. 74/858-52-22

Strzegom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-150 Strzegom, ul. Bankowa 13
Tel. 74/855-09-16

Świdnica

Dom Dziennego Pobytu w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Saperów 27
Tel. 74/853-87-70
ddp.swidnica@zeto.swidnica.pl
www.ddp.swidnica.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Różana 1
Tel. 74/853-71-39, 74/852-13-27
mop_swidnica@poczta.onet.pl

Polski Czerwony Krzyż w Świdnicy
58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 9
Tel. 74/852-23-88
e-mail: zr.swidnica@pck.org.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy
58-100 Świdnica, al. Niepodległości 4
Tel. 74/852-05-67
e-mail: pkps.swidnica@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
Tel./faks 74/850-04-53, 74/850-04-26
e-mail: pcpr_swidnica@wp.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
tel. 74/856-64-50
faks 74/851-50-10
e-mail: pzon.swidnica@op.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Schronisko dla bezdomnych w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 51
Tel. 74/856-97-70

Caritas Diecezji Świdnickiej
58-100 Świdnica, pl. Jana Pawła II 1
tel./faks 74/851-25-04
e-mail: swidnica@caritas.pl
www.swidnica.caritas.pl

Stowarzyszenie „Świdnicki Bank Żywności”
58-100 Świdnica, ul. Wodna 4
tel./faks 74/668-27-83
e-mail: swidnicki-bank-zywnosci@poczta.onet.pl

Świebodzice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tel. 74/854 06 36

Żarów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie 74/8580-370

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *