Przy udziale Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz Arnolda Brescha-członka Zarządu PLK, parlamentarzystów, mediów w piątek oficjalnie otwarta została historyczna inwestycja dla Jaworzyny Śląskiej. Po ponad 175 latach miasto zostało połączone.

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego służącemu poprawie transportu krajowego oraz życia mieszkańców. Uroczystość potwierdziła, że program łączy te ważne cechy a o jego ważności potwierdziła obecność zebranych gości. – Prawie rok temu spotkaliśmy się tutaj, na peronie pierwszym jaworzyńskiej stacji, aby zapowiedzieć powstanie tego przejścia podziemnego – rozpoczął swoje przemówienie Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej. – Przejścia podziemnego, które połączyłoby dwie strony Jaworzyny Śląskiej. Wiele osób wątpiło, ale dzisiaj możemy cieszyć się z tej inwestycji.  W 2018 roku spotkanie miało miejsce w 175. rocznicę powstania linii kolejowej Wrocław – Świebodzice, a co ważniejsze – rocznicę powstania Jaworzyny Śląskiej. W chwili otwarcia tunelu obchodzona była 175. rocznica powstania pierwszej na terenach śląskich stacji węzłowej. – Tak się tworzy historia, tak tę historię tworzymy dzisiaj. Jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia, aby taka inwestycja powstała w naszym mieście – podkreślał Grzegorz Grzegorzewicz. Zaznaczył jednocześnie, że od teraz stacja w Jaworzynie Śląskiej jest wzorcową w skali kraju.

Zgodnie z przyjętym hasłem „kolej łączy” powstanie przejścia podziemnego połączyło dwie, rozdzielone dotychczas strony miasta, północną i południową. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy zrealizować tę inwestycję jednak nie udałoby się to bez wsparcia rządowego. Chcę serdecznie podziękować osobom, które w sposób szczególny wspierały ten projekt – mówił Grzegorz Grzegorzewicz. W swoich słowach odnosił się do Michała Dworczyka, szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kamila Zielińskiego, który podczas kluczowych momentów piastował funkcję Wicewojewody Dolnego Śląska, a także Wojciecha Murdzka, Posła na Sejm RP. – Bez Was, bez Waszego wsparcia ta inwestycja by nie powstała. W imieniu mieszkańców, ale również wszystkich pasażerów serdecznie Wam dziękuję.

Polskie Linie Kolejowe realizują szereg inwestycji na terenie całego kraju, które są ważne zarówno dla PKP jako zarządcy infrastruktury, ale również dla społeczeństwa. Do 2023 roku wydatki Spółki, które zostaną przeznaczone na inwestycje, zaplanowano na kwotę 76 miliardów złotych. Dzięki zoptymalizowaniu działań Spółki, wsparciu rządu i środkom unijnym Krajowy Program Kolejowy został rozszerzony w ostatnim tygodniu o kolejne 5 miliardów złotych. – To pieniądze, które inwestujemy w naszą infrastrukturę, ale również w potrzeby mieszkańców miast – opowiadał Arnold Bresch, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych. Inwestycja w Jaworzynie Śląskiej finansowana była z budżetu państwowego, a na modernizację stacji przeznaczono łącznie 40 milionów złotych.

Zgromadzeni goście zostali oprowadzeni po obiektach oddanych oficjalnie do użytku w piątek 27 września. Obok unowocześnienia i rozbudowania stacji o przejście podziemne, do zadań wykonawcy należało również odrestaurowanie zabytkowych elementów stacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. – Perony, którymi dziś się chwalimy, są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych – wyliczał Arnold Bresch. – Nasza spółka realizuje bardzo ważny program, Dostępność+. Naszym celem jest likwidacja wykluczeni i wspieranie środków transportów dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Wykonawcą prac jest polska firma Intop, która dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu wzmacnia swoją pozycję na rynku i współpracuje z Polskimi Liniami Kolejowymi w wielu projektach.

W najbliższych latach w Polsce odbędą się kolejne ważne inwestycje. 40 miliardów złotych ze środków przeznaczonych na program trafi na już podpisane umowy. – Liczymy na to, że kolej jest modna i jest bardzo ważną gałęzią transportu – dodał na zakończenie Arnold Bresch.

Podczas uroczystości obecny był również Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. – Bardzo dziękuję za zaproszenie, przyjąłem je z wielką radością – rozpoczął. – Też i z ciekawością. Chciałem zobaczyć to przejście, bo dużo o nim słyszałem. Przede wszystkim gratuluję. Niezwykle się cieszę, bo stoję w miejscu, w którym przed sobą mam nowy budynek Urzędu Gminy, za sobą mam nowy tunel. Jaworzyna jest taka, jak jest tutaj napisane – kontynuował wskazując na napis „Gmina pełną parą”. – To bardzo dobra inwestycja, która łączy, która zwiększa dostępność i bezpieczeństwo, co warto podkreślić. Polska się rozwija i pięknieje. Życzę Państwu dalszego rozwoju – zakończył Stanisław Karczewski, składając życzenia na ręce Grzegorza Grzegorzewicza i mieszkańców Jaworzyny Śląskiej.

Jaworzyna Śląska to kolejowe serce Dolnego Śląska. – Wszyscy dobrze wiemy, że jesteśmy dziś w wyjątkowym miejscu – mówił Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski. – Cieszę się, że to w tym miejscu robimy kolejny krok w kierunku poprawy jakości obsługi pasażerów. Cieszę się, że to w tym miejscu ogłaszamy zakończenie kolejnej inwestycji. W chwili obecnej modernizowana jest linia kolejowa 274 pomiędzy Wrocławiem, Wałbrzychem i Jelenią Górą. Prace na trasie rozpoczęły się w 2007 roku od remontu odcinka Wałbrzych – Boguszów-Gorce. W 2013 roku zmodernizowany został gmach dworca w Świebodzicach. We wrześniu 2017 roku PKP PLK podpisało umowę na przebudowę m.in. stacji w Świebodzicach, a w latach 2017-2018 przebudowano dworzec w Żarowie. – Przeznaczone środki już spowodowały dużo szybszy przejazd na trasie Wrocław – Jelenia Góra. W ostatnim czasie otwieraliśmy kilkanaście zmodernizowanych dworców w naszym województwie. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. Arkadiusz Chwastyk, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej.

W uroczystości otwarcia tunelu kolejkowego w Jaworzynie Śląskiej wzięli udział: Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnego Śląska, Wojciech Murdzek, Ireneusz Zyska i Maciej Badora, Posłowie na Sejm RP, Grzegorz Grzegorzewicz, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, Artur Nazimek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Ewelina Szydłowska, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Kamil Zieliński, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród gości obecnych ze strony inwestora, PKP Polska Linia Kolejowa, znaleźli się Arnold Bresch, członek zarządu, Jerzy Dul, dyrektor regionu śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji i Dariusz Kolubka, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Obecny był również wykonawca Edward Głaz, prezes firmy Intop.

(red)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *