Pokaż, że czytanie nie ma granic

biblioteka

Wypożycz książkę ze świdnickiej biblioteki, uwiecznij ją na zdjęciu i wygraj atrakcyjne nagrody.

biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy w tym roku świętuje 70-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji i konkursów. Jednym z nich jest konkurs fotograficzny pod nazwą „Czytanie nie ma granic”. Jego celem jest promocja czytelnictwa.

Do 31 października do godz. 10.00 na adres mailowy: stronawww@mbp.swidnica.pl należy przesłać zdjęcie, na którym zostanie uwieczniona książka wypożyczona z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy (w wersji papierowej lub e-book; w taki sposób by identyfikacja książki była jednoznaczna) wraz ze swoimi danymi osobowymi. Warto się pospieszyć, bo nadesłane zdjęcia biorą udział w głosowaniu internetowym na stronie biblioteki. Głosujący ma prawo oddać jeden głos dziennie na każde z zamieszczonych zdjęć w galerii konkursu.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 20 listopada. Do wygrania jest bon upominkowy do salonu Empik o wartości 300 złotych.

Szczegóły: http://www.mbp.swidnica.pl/796-konkurs-fotograficzny1

REGULAMIN

Regulamin głosowania internetowego w Konkursie „Czytanie nie ma granic”

 1. Konkurs fotograficzny pod nazwą „Czytanie nie ma granic”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez: Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwanej dalej Organizatorem.

 1. Konkurs ogłoszony został na stronach internetowych: mbp.swidnica.pl, poprzez profile Organizatora na Facebooku, partnerów Konkursu, patronów medialnych i innych akcjach promocyjnych.

 1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.

 1. Konkurs ma charakter otwarty.

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 1. Warunki udziału w Konkursie:

 • w okresie od 1 sierpnia do 31 października do godz. 10.00 przesłanie na adres mailowy: stronawww@mbp.swidnica.pl zdjęcia, na którym zostanie uwieczniona książka wypożyczona z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy (w wersji papierowej lub e-book; w taki sposób by identyfikacja książki była jednoznaczna) oraz danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika:
  – nazwa pliku zawierającego zdjęcie powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz nazwy „bib”, wzór: wojciechowska_m_bib
  – Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych, zgodnie z parametrami: fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1MB.

 1. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz niezbędne zgody na publiczną publikację wizerunku osób oraz miejsc znajdujących się na zdjęciu. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2017r.

 1. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora na Facebook.pl.

 1. Zasady głosowania:

– głosowanie jest możliwe na stronie www.mbp.swidnica.pl

– Głosujący ma prawo oddać jeden głos dziennie na każde z zamieszczonych zdjęć w galerii Konkursu
– nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu zgodnie z regulaminem należy do Organizatora
– w Konkursie biorą udział wszystkie zdjęcia nadesłane w okresie trwania Konkursu z wyłączeniem zdjęć naruszających prawa osób trzecich, prawo do prywatności oraz ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
– Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową na adres, z którego zostały przesłane zdjęcia, w sposób, o którym mowa w punkcie 6 regulaminu. Ponadto wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
www.mbp.swidnica.pl oraz profilach społecznościowych Organizatora.

11. Nagrody w Konkursie:

Bon upominkowy do sieci salonów EMPIK o wartości 300,00 zł.

10. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie fotografii i swoich danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych, w tym na ich wprowadzenie do baz danych, której administratorami są Organizatorzy. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11. W sytuacji, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika, o których mowa w niniejszym regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że pokryje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Na powyższe uczestnik wyraża zgodę przez przystąpienie do konkursu i przesłanie Organizatorowi zdjęcia.

12. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowania.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *