Podsumowanie Staży w Portugalii i na Malcie

We wtorek 3 września w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach realizacji projektu dwie 14‑osobowe grupy uczniów z klas trzecich Zespołu Ekonomicznego w Świdnicy, uczący się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy, w czasie 4-tygodniowej praktyki zdobywały praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych i w agencjach reklamy w portugalskich i maltańskich przedsiębiorstwach w miejscowości Evora w Portugalii i na Malcie.

Grupa pierwsza odbyła staż w Portugalii w dniach 28.01.-22.02.2019 r., a grupa druga przebywała na praktyce na Malcie w dniach 06-31.05.2019r. Uczniami w czasie pobytu za granicą opiekowała się Mirosława Ryś, doświadczony pedagog i kierownik szkolenia praktycznego.

W organizację pobytu uczestników za granicą były zaangażowana dwie zagraniczne organizacje pośredniczące: portugalska agencja pośrednicząca AENIE, której prezesem jest Jaime Araujo oraz maltańska organizacja pośrednicząca ImproveAway, której prezesem jest Alberto Tortolero.

W uroczystej gali wręczenia uczestnikom certyfikatów ukończenia stażu oraz dokumentów Europass Mobilność udział wzięli m.in. przedstawiciele organu prowadzącego, pracodawcy współpracujący ze szkołą ze Świdnicy oraz delegacja zagraniczna z Portugalii. – Mieliśmy zaszczyt gościć prezesa AENIE Pana Jaime Arujo, koordynatora AENIE oraz dyrektora szkoły Agrupamento de Escolas do Torrão Pana Rui Figueiredo oraz dyrektora Grupo A.Matos Car w Evorze Pana Pedro Gouveia – relacjonują koordynatorzy projektu.

Uczniowie podkreślają, że staże w Portugalii i na Malcie zostały zorganizowane świetnie i szczególnie cenią sobie wspaniałą opiekę zarówno po stronie maltańskich i portugalskich, jak i polskich koordynatorów i opiekunów. Uważają, że zdobyte za granicą doświadczenie zawodowe i osobiste otwiera nowe perspektywy w Polsce i w innych krajach w Europie. – Łatwiej radzimy sobie z nowymi wyzwaniami i problemami i chętniej angażujemy się w życie społeczności szkolnej oraz prezentujemy bardziej dojrzałe postawy – podkreślają uczniowie. – Projekt jest opracowany na bardzo wysokim poziomie, a jego realizacja pozwoliła na osiągnięcie ponadstandardowych efektów dzięki ogromnemu zaangażowaniu odpowiednio wybranych polskich i zagranicznych partnerów – podsumowuje Mirosława Ryś, opiekun i koordynator projektu. – Ponadto realizacja projektów w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego podnosi jakość wykształcenia absolwenta świdnickiej szkoły, ale wartością dodaną jest promocja w Europie bardzo pozytywnego wizerunku naszego miasta, regionu i kraju, o co z zaangażowaniem zabiegają zarówno partnerzy zagraniczni jak i polscy koordynatorzy. Dziękujemy wspaniałym gościom i uczestnikom konferencji za udział w uroczystości.

(opr.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *