Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Male hands with phone on laptop on office table

Poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej ma na celu realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, projekt budowy platformy e-usług. Jego uruchomienie umożliwi mieszkańcom m.in. wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb obsługi procesów decyzyjnych w poszczególnych wydziałach urzędu.

Wszystko się zmienia, nawet te obszary, o których zawsze się mówiło, że funkcjonują jakby w poprzedniej epoce. Tak właśnie określało się działanie administracji publicznej, przez co załatwienie jakiejkolwiek sprawy w urzędzie przyprawiało o ból głowy. Dzisiaj na szczęście – za sprawą e-usług w administracji publicznej – problemy te coraz bardziej odchodzą do przeszłości.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu realizuje projekt, którego celem jest budowa Platformy e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, integrującej zasoby elektronicznych usług publicznych i służącej do ich realizacji. Platforma ukierunkowana będzie na poprawę jakości  oraz efektywności administracji publicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych w działalności Starostwa.

Realizacja projektu z początkiem nowego roku zapewnieni obywatelom i przedsiębiorcom dostarczenie e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości i dostęp do informacji przestrzennej, umożliwi wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb obsługi procesów decyzyjnych w wydziałach urzędu poprzez zapewnienie dostępu do danych EGiB w trybie on-line dla prowadzenia innych rejestrów publicznych.

Pozwoli to usprawnić procesy decyzyjne, poprzez wdrożenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji zapewniających wykorzystanie informacji zawartych w tych rejestrach dla celów obsługi procedur administracyjnych w urzędzie w obszarach: gospodarki nieruchomościami, budownictwa, ochrony środowiska i dróg powiatowych.

Ważnym i kluczowym elementem projektu jest doposażenie Starostwa w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu i eksploatacji rejestrów publicznych i związanych z nimi e-usług. Podniesienie kompetencji pracowników powiatu w zakresie świadczenia e-usług poprzez przeprowadzenie dedykowanych szkoleń to zwieńczenie projektu.

Beneficjent: POWIAT WAŁBRZYSKI

Całkowita wartość projektu:  2 822 160,21 PLN

Termin realizacji: 31.12.2019

Projekt „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *