Pierwszy dzień protestu

Rozpoczął się pierwszy dzień bezterminowej akcji strajkowej polskich nauczycieli. Świdnica również licznie bierze udział w jednym z największych protestów w edukacji po 1993 roku.

W taki sposób protestowano m.in. w 2007 r., 2008 r. i w 2017 r., a wcześniej w latach 90. W 1993 r. był największy, aż kilkunastodniowy strajk nauczycieli. Nie wiadomo ile potraw tegoroczny. Od rana trwa zbieranie danych dotyczących ilości nauczycieli, którzy przyłączyli się do akcji. Jak podają ogólnopolskie media, na Dolnym Śląsku razem z członkami ZNP, protestuje również wielu działaczy zrzeszonych w Solidarności. Mimo iż wczoraj ich szefostwo podpisało porozumienie z rządem.  

– We wszystkich świdnickich publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach (oprócz Przedszkola nr 1 i 14 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, w których nie przeprowadzono referendum strajkowego) zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczne. Wynika to z braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy – informuje urząd miejski.  W niedzielę o godzinie 19.00 obie strony ponownie usiadły do stołu. Rozmowy nie przyniosły rezultatów. Podobnie jak wcześniejsze propozycje rządu.  – To będzie strajk jakiego nie pamiętamy od 1993 roku – mówił jeszcze w weekend Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protest spadł na barki samorządów i samych rodziców. – Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.  Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków – informowało od kilku dni na swoich stronach Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypominało, że dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.  – Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły. Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach – czytamy dalej w komunikacie MEN.

Dzisiaj w wielu placówkach oświatowych  rozpoczął się bezterminowy strajk. – We wszystkich świdnickich publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach (oprócz Przedszkola nr 1 i 14 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, w których nie przeprowadzono referendum strajkowego) zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczne. Wynika to z braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom, jeśli jednak nie będzie to możliwe, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych. Młodzieżowy Dom Kultury, jako placówka wychowania pozaszkolnego, będzie czynny nie w godzinach popołudniowych, tylko już od godz. 8.00. W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli MDK-u będą mogły uczestniczyć dzieci, które na co dzień korzystają z oferty placówki, ale również w miarę wolnych miejsc pozostałe dzieci – informuje świdnicki magistrat.

Uczniów szkół podstawowych zapraszają do siebie Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury. W bibliotece przy ul. Franciszkańskiej od godz. 8.00 do 15.00 dzieci będą mogły grać w gry planszowe, a pracownicy najmłodszym będą czytać bajki. W najbliższym tygodniu instruktorzy ŚOK-u zorganizują m.in. warsztaty taneczne, lekcje sztuki, projekcje filmów. – Na zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i malowanie od godz. 8.00 do 16.00 zapraszamy do Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia (opiekunowie „Miasta Dzieci”) zajmą się dziećmi, które można przyprowadzić od godz. 8.00 do 15.30 do sali narad USC w Świdnicy – mówią urzędnicy. Nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku obejmą opieką świetlicową najmłodsze dzieci z klas 0-3 w szkołach. Dyrektorzy za pośrednictwem stron internetowych oraz dzienników elektronicznych będą informować rodziców o sytuacji w placówkach oświatowych. W związku z niepewną i dynamiczną sytuacją samorządowcy zwrócili się z prośbą o wsparcie dyrektorów szkół. Rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dzieciom poza szkołą, poprosili w pierwszych dniach strajku o skorzystanie z tej możliwości.

W przeprowadzonych w marcu br. referendach strajkowych zdecydowano, iż z dniem 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) rozpocznie się strajk w n/w świdnickich samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych:

– Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30;

– Przedszkole Miejskie nr 4, ul. J. Lelewela 10;

– Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2;

– Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a;

– Miejskie Przedszkole integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego10;

– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1;

– Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30;

– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6;

– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5-7;

– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39;

– Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2;

– Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *