Nowy „Rocznik Świdnicki”

Na dniach do sprzedaży powinien trafić najnowszy „Rocznik Świdnicki” za 2014 r.

rocznik

To już 42. tom periodyku, niezmiennie od 1973 roku wydawanego przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Tradycyjnie komitet redakcyjny „Rocznika” dobrał różnorodną tematykę, która związana tematycznie jest z historią i dniem współczesnym Świdnicy i ziemi świdnickiej.

W „Roczniku” znajdziemy między innymi „Sprawozdanie z pracy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej za okres pomiędzy walnymi zebraniami w 2010 r. i 2015 r.”, które przygotowała jego prezes Urszula Pawłowska.

W odległe czasy średniowiecza przenoszą nas dwa opracowania. Pierwsze – Andrzeja Dobkiewicza – „Królewska córka w Świdnicy”, to pierwszy tak obszerny biogram Kunegundy Łokietkówny, księżniczki polskiej i żony księcia świdnickiego Bernarda Statecznego. Z kolei Henryk Szczepański w artykule „We mgłach i mrokach średniowiecza” omawia burzliwe dzieje społeczności żydowskiej w średniowiecznym Strzegomiu.

Niezwykle interesujący jest artykuł Wolfganga J. Brylli – „Organy z nieistniejących ewangelickich kościołów gminy Świdnica”, który odkrywa nieznane historie związane z tym tematem. Ciekawą historię społecznych i religijnych aspektów życia XVIII-wiecznego Strzegomia przedstawia Marek Żubryd w swoim artykule „Turka Massana Raynili Witera kręta droga do chrześcijaństwa”.

Poza tym czytelnicy w Roczniku znajdą artykuły:

Anny Grużlewskiej – „Społeczność żydowska w Świebodzicach w XIX i pierwszej połowie XX wieku”

Marka Zywera – „W 150. rocznicę urodzin malarza. Eugen Burkert – malarz śląskiej wsi”

Stanisława Kotełki – „Życie kulturalne Świdnicy w latach 1945-1947”

Lucyny Malinowskiej „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Świdnicy w latach 1949-2015”

W „Roczniku” przypomniano także sylwetki dwóch zmarłych osobowości – historyka Horsta Adlera (1928-2014) oraz działaczki kulturalnej – Pelagii Szmid (1931-2015).

Publikację tradycyjnie uzupełniają „Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2014 r.” oraz „Świdnica i powiat świdnicki statystycznie” – opracowane przez Andrzeja Dobkiewicza.

„Rocznik Świdnicki 2014” będzie do kupienia w cenie 25 zł w Muzeum Dawnego Kupiectwa i Informacji Turystycznej.

(BFG)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *