Nowe publikacje wydawnictwa. Powiat wałbrzyski i Dobromierz

Na maj i czerwiec planowane jest ukazanie się nowych publikacji wydawnictwa Errata Kubara-Lamina.

W najbliższych dwóch miesiącach przewidujemy wydanie kolejnych dwóch albumów z serii „Na dawnych pocztówkach…” – mówi Ewa Cuban, manager wydawnictwa Errata Kubara-Lamina

Już w maju, po dwóch tomach albumu „Wałbrzych na dawnych pocztówkach” (trzeci jest w przygotowaniu) zaplanowane jest ukazanie się albumu „Powiat wałbrzyski na dawnych pocztówkach”.

– Na ponad 200 stronach ukazano wygląd miejscowości znajdujących się na terenie powiatu wałbrzyskiego – zarówno tych większych, jak i tych najmniejszych, które prezentowane są na starych pocztówkach wydanych od II poł. XIX w. do 1945 r. Album stanowić będzie w pewnym sensie uzupełnienie dwóch podobnych publikacji naszego wydawnictwa, jakie poświęcone zostały Wałbrzychowi. Oczywiście jest to pewien subiektywny wybór, gdyż materiału ikonograficznego związanego z tematyką albumu jest ogromna ilość i niewykluczone, że tak, jak to miało miejsce w przypadku albumów o Wałbrzychu, w niedalekiej przyszłości ukażą się kolejne tomy tej publikacji – mówi manager wydawnictwa Ewa Cuban.

Obszerny aneks do albumu zawierać będzie zestawienie dawnych niemieckich oraz obecnych polskich nazw miejscowości, jakie znajdują się na obszarze administracyjnym powiatu wałbrzyskiego, a także zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic w większych miejscowościach powiatu.

Pocztówki w albumie zaprezentowane są w układzie alfabetycznym, według nazewnictwa miejscowości. Wiele z nich, zostało połączonych jeszcze w okresie przedwojennym lub po 1945 r., w ramach reform administracyjnych. Aby jednak zachować przejrzystość albumu i dać możliwość łatwego odszukania miejscowości, które mimo zmiany statusu administracyjnego, zachowały swoje dawne nazwy, szczególnie w świadomości lokalnej, autorzy opracowania zdecydowali się na umieszczenie pocztówek w układzie obowiązujących niegdyś nazw własnych. W przypadku, gdy miejscowość, kolonia lub przysiółek wchodzi obecnie w skład innej miejscowości, zaznaczone to zostało podwójną nazwą: pierwszą – własną i drugą – jednostki administracyjnej, np. Jedlinka Górna/Głuszyca (Blumenau/Wüstegiersdorf). Podpisy pod pocztówkami są tłumaczone na język angielski i niemiecki.

Drugi album związany jest tematycznie z powiatem świdnickim i będzie już niejako piątą częścią prezentacji jego gmin. Po gminie Świdnica, Jaworzynie, Żarowie i Marcinowicach, tym razem – w czerwcu – ukaże się bowiem album „Gmina Dobromierz na dawnych pocztówkach”.

Album w polsko-niemieckiej wersji językowej, oprócz starych pocztówek z widokami miejscowości zawierać będzie także między innymi aneks z zestawieniem dawnych i obecnych nazw miejscowości, leżących na terenie gminy.

Mimo, iż gmina Dobromierz jest najmniejszą z gmin powiatu świdnickiego zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, posiada niezwykle ciekawą historię, a jednym z jej najbardziej znanych motywów jest słynna bitwa pod Dobromierzem w 1745 r., której także poświęcony zostanie osobny rozdział w aneksie.

(red.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *