Niedziele handlowe. Kiedy zrobimy zakupy w 2021?

Rząd od kilku miesięcy rozważa wprowadzenie zmian lub nawet tymczasowe, całkowite zniesienie zakazu handlu w niedziele. Zanim jednak w tej kwestii podjęte zostaną ostateczne decyzje, przygotowaliśmy dla Państwa „ściągę” dotyczącą niedziel handlowych w 2021 roku.

Zakupy w rozpoczynającym się roku, będziemy mogli zrobić w następujące niedziele:

 • 31 stycznia;
 • 28 marca;
 • 25 kwietnia;
 • 27 czerwca;
 • 29 sierpnia;
 • 12 grudnia
 • 19 grudnia

Przypomnijmy, że zakaz handlu w niedziele obowiązuje m.in. w Niemczech (także w innych krajach niemieckojęzycznych – Austrii, Szwajcarii). W Polsce od 2018 obowiązuje zakaz handlu w niektóre niedziele, od 2020 zakaz obejmuje prawie wszystkie niedziele (z wyjątkiem: ostatniej niedzieli stycznia, ostatniej niedzieli kwietnia, ostatniej niedzieli czerwca, ostatniej niedzieli sierpnia, jednej niedzieli bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkanocy, dwóch niedziel bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia).


Na czym polega zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Oznacza, że w niedzielę i święta – poza określonymi w przepisach wyjątkami  – nie można handlować ani wykonywać czynności związanych z handlem. Zakaz obejmuje także powierzanie w te dni pracownikowi wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ustawa ma zastosowanie do pracowników, pracowników tymczasowych a także innych osób fizycznych, które wykonują pracę na podstawie umów prawa cywilnego – wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową.

Zakaz, poza niedzielami i świętami, obowiązuje:

 • 24 grudnia, po godz. 14 oraz
 • w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, po godz. 14.

W tych dniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu jego pracy,
a wynagrodzenie jest obliczone z uwzględnieniem zasad ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Jakich placówek dotyczy zakaz handlu w niedzielę

Placówka handlowa podlegająca zakazowi to obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników.

Kto jest wyłączony z zakazu w niedziele

Przepisy zawierają wiele wyłączeń spod zakazu handlu. Zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Nie obowiązuje także m.in.

 • na stacjach paliw płynnych,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • w aptekach i punktach aptecznych,
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych
  i zakładów wzajemnych,
 • w placówkach pocztowych,
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych,
 • w strefach wolnocłowych,
 • w środkach transportu, na statkach, a także na statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • na terenie jednostek penitencjarnych,
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych,
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
 • w przypadku handlu towarami z automatów,
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
 • w hurtowniach farmaceutycznych,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego –
  w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi
  i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • w zakładach pogrzebowych,
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,
 • na  terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
 • w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

źr.: UG Świdnica, biznes.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *