Niedopałki mogą być niebezpieczne

Strażnicy miejscy edukują, zwracają uwagę i ostrzegają.

n01

Wyrzucenie niedopałków po wypalonym papierosie na chodnik, ulicę, trawnik powoduje zaśmiecenie naszego miasta. Wpływa to niekorzystnie na jego estetykę, prowadzi także w wielu przypadkach do zaprószenia ognia. Pamiętajmy o tym, że bezrefleksyjne wyrzucenie tlącego się wciąż papierosa, prowadzić może do powstania niekontrolowanego zarzewia ognia i w konsekwencji pożaru. Wielokrotnie spotykamy się ze faktem angażowania Straży Pożarnej do gaszenia ulicznych koszy na śmieci, spryzmowanych na chodnikach i w parkach liści. Mając na uwadze powyższe zdarzenia strażnicy wdrożyli program działań edukacyjnych, organizując pogadanki w miejscowych gimnazjach oraz kontrole terenów w okolicach świdnickich szkół średnich.

(J.B.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *