Nie odwołali przewodniczącego

Minuta ciszy, upamiętniająca zmarłego Kornela Morawieckiego, polskiego polityka, działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej, posła i marszałka seniora, odznaczonego orderem Orła Białego ropoczęła się osttania sesja rady miejskiej w Świebodzicach.

Po informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej i sprawozdaniu Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym rozpatrywano wniosek o odwołanie radnego Zdzisława Pantala z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po głosowaniu tajnym przewodniczący komisji poinformował, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. W kolejnym punkcie radni procedowali nad projektami uchwał w sprawie: zmian budżetu gminy na ten rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025, zaliczenia dróg wojewódzkich (bez numerów) – ulicy Świdnickiej i ulicy Wolności – do kategorii dróg gminnych oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Ożywioną dyskusję wywołał projekt dotyczący zaliczenia dróg wojewódzkich (bez numerów) – ulicy Świdnickiej i ulicy Wolności – do kategorii dróg gminnych. Zakłada on, że w/w fragmenty dróg zostaną przekazane Gminie Świebodzice bezpośrednio przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych brzmiący: „Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą oddania go do użytkowania, zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej”.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *