Negocjują z Brukselą

Dolny Śląsk jest w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie i zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia. Przekroczyliśmy próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, co oznacza, że z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów w okresie przejściowym.

W środę w Brukseli delegacja z Dolnego Śląska rozmawiała z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej na temat przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027. – Już teraz zabiegamy o zabezpieczenie dla naszego województwa odpowiednich środków finansowych w przyszłym budżecie unijnym. Dolny Śląsk jest regionem dynamicznie rozwijającym się. Chcemy by tempo tego rozwoju było utrzymane. Dlatego staramy się by środki unijne, które ten rozwój wspierają, były dla naszego województwa jak największe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dolny Śląsk rozwija się dynamicznie dzięki funduszom unijnym. W ten sposób finansowane inwestycje widać niemal w całym regionie. Nowe drogi, nowe pociągi i autobusy, szpitale i nowoczesny sprzęt medyczny, szkoły i przedszkola, to przykłady inwestycji, które powstały dzięki obecnej perspektywie unijnej, która ma wartość 9 mld zł i będzie trwała do 2020 roku. Oznacza to, że już trzeba starać się o wsparcie w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Z taką misją był w Brukseli marszałek Cezary Przybylski. Razem z delegacją dolnośląskich samorządowców, m.in. prezydentami: Wałbrzycha, Bolesławca i Jeleniej Góry marszałek spotkał się z Elżbietą Bieńkowską, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług oraz Coriną Cretu, Komisarz UE ds. polityki regionalnej. – Kiedy Unia Europejska patrzy na Dolny Śląsk widzi region w tzw. okresie przejściowym, czyli region już nie biedny, ale jeszcze nie bardzo bogaty. Region, który wymaga wsparcia finansowego, ale już nie w tak dużym nakładzie jak dotychczas. Przekroczyliśmy próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, co oznacza, że z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów, które pozytywnie się zmieniają – uważają samorządowcy, którzy już teraz zabiegają o zabezpieczenie dla naszego województwa odpowiednich środków finansowych w przyszłym budżecie unijnym.

Podczas negocjacji nowych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-27 Komisja Europejska będzie zwracała szczególną uwagę na regiony, które stały się regionami właśnie w okresie przejściowym. UE chce zapewnić dla nich odpowiednie finansowanie, tak aby ich rozwój nie został zatrzymany. Dolny Śląsk jest w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie i zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia.

Mimo, że Dolny Śląsk jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, co w ogromnej mierze zawdzięczamy wsparciu Polityki Spójności, to na terenie naszego województwa istnieją dysproporcje w rozwoju gospodarczym poszczególnych subregionów. Obok bardzo silnych ośrodków – Wrocławskiego oraz Legnicko-Głogowskiego mamy wiele miast i gmin w górzystych subregionach wałbrzyskim i jeleniogórskim, borykających się z wieloma trudnościami, które przekładają się na zdecydowanie niższe tempo rozwoju. Ponad rok temu ponad 100 samorządów, sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej – w sprawie poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego”  – opracowało w 2018 r. ponadlokalną „Strategię Rozwoju Sudety 2030”.  Jest to dokument zawierający syntetyczną diagnozę południa Dolnego Śląska, wyznaczający kierunki rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. „Strategia Rozwoju Sudety 2030” wpisuje się w 5 głównych celów polityki spójności UE po roku 2020, takie jak współpraca pomiędzy regionami i ponad granicami. Realizacja strategii umożliwi: przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, rewitalizację zdegradowanych obszarów z uwzględnieniem ich potencjału, a także zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

W celu stworzenia szansy równomiernego rozwoju województwa przeznaczono znaczną część środków aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ponad 190 mln euro) i Jeleniogórskiej (ponad 120 mln euro). – Dolny Śląsk rozwija się dynamicznie, ale dla zachowania tego tempa konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które spowodują zwiększenie wsparcia unijnego dla podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, zarówno w ramach Polityki Spójności jak i innych polityk Unii Europejskiej. To bardzo ważne, aby Dolny Śląsk utrzymał po 2020 r. dynamiczny wzrost gospodarczy, jako spójny region zrównoważonego rozwoju – uważają decydenci z urzędu marszałkowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *