Nazwij bezimienne ronda w Świdnicy

W imieniu organizatorów, zachęcamy mieszkańców Świdnicy do wzięcia udziału w konkursie na nadanie nazw siedmiu bezimiennym rondom w mieście.

rondo

Poszukiwane są nazwy rond znajdujących się:

– u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej,

– u zbiegu u zbiegu ulic Polnej Drogi, Wałbrzyskiej i Jana Kochanowskiego,

– u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej,

– u zbiegu ulic Sprzymierzeńców i Pionierów Ziemi Świdnickiej,

– u zbiegu ulic Towarowej, Kasztanowej i Westerplatte,

– u zbiegu ulic Bogusza Stęczyńskiego, Waleriana Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego,

– u zbiegu ulic Wrocławskiej, Łącznej i Kliczkowskiej.

Konkurs adresowany jest do świdniczan (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), a także do organizacji, stowarzyszeń itp. z terenu miasta.

Propozycje, zatytułowane „Ronda – nazwy”, należy zgłaszać na formularzu:

 • w formie elektronicznej na adres ronda@um.swidnica.pl

 • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 49

 • osobiście, wrzucając do urny mieszczącej się w korytarzu, na parterze urzędu

Wzór formularza można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przy urnie, a także w pok. 229.

Spośród nadesłanych propozycji oraz po uwzględnieniu złożonych dotychczas propozycji nazw dla rond (Gen. Romana Abrahama, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Zygmunta Rumla, Bolka Świdnickiego lub Bolka) komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy dokona wyboru 5 nazw dla każdego ze wskazanych rond. Propozycje komisji zostaną przedstawione radnym, którzy dokonają ostatecznego wyboru.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od 23 do 30 stycznia.

REGULAMIN

WYBIERZ NAZWY DLA ROND POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy ogłasza konkurs na ustalenie nazw dla siedmiu rond położonych na terenie miasta Świdnicy. Udział mieszkańców w nadaniu nazw, w naszej opinii jest niezbędny, pozwoli na wyłonienie nazw wskazanych i aprobowanych przez mieszkańców miasta.

Zestawienie rond na terenie miasta Świdnicy dla których szukamy nazwy:

 1. Rondo u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej,

 2. Rondo u zbiegu u zbiegu ulic Polnej Drogi, Wałbrzyskiej i J. Kochanowskiego,

 3. Rondo u zbiegu ulic Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej,

 4. Rondo u zbiegu ulic Sprzymierzeńców i Pionierów Ziemi Świdnickiej,

 5. Rondo u zbiegu ulicTowarowej, Kasztanowej i Westerplatte,

 6. Rondo u zbiegu ulic Stęczyńskiego, Łukasińskiego i K. Wielkiego,

 7. Rondo u zbiegu ulic Wrocławskiej, Łącznej i Kliczkowskiej.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta Świdnicy (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), organizacji, stowarzyszeń itp. z terenu miasta.

 2. Nadsyłanie zgłoszeń (za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) na konkurs trwa do 23 do 30 stycznia 2017 r. Do tego dnia przyjmuje się propozycje nazw. Propozycje z tytułem wiadomości „Ronda – nazwy” prosimy kierować na adres: ronda@um.swidnica.pl lub drogą pisemną na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 49 (decyduje data wpływu do urzędu) lub też należy zgłoszenie wrzucić do urny, która będzie się mieściła w korytarzu na parterze tutejszego Urzędu Miejskiego. Wzór formularza do pobrania na stronie internetowej urzędu miejskiego, przy urnie lub też w pok. 229.

 3. Propozycje z nazwami dla rond należy podpisać (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon, adres e-mail). Nadesłanie propozycji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych. Propozycje nazw należy zgłosić na opracowanym formularzu.

 4. Spośród nadesłanych propozycji oraz po uwzględnieniu złożonych dotychczas propozycji nazw dla rond (Gen. Romana Abrahama, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Zygmunta Rumla, Bolka Świdnickiego lub Bolka) Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy dokona wyboru 5 propozycji dla każdego ze wskazanych rond.

 5. Zestawienie propozycji wybranych przez Komisję (5 nazw dla każdego z rond) zostaną przedstawione radnym, aby to oni dokonali ostatecznego wyboru.

 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Pomysłodawcy wybranej nazwy, a także umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.

 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu.

 8. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

1 thought on “Nazwij bezimienne ronda w Świdnicy

 1. Ja równiez jestem za nadaniem nazw bezimiennym rondom ale uważam że ważniejsze jest dbanie i pielęgnacja istniejących bezimiennych oraz tych które już posiadają nazwy.!! Np. Rondo Solidarności -obraz nędzy i rozpaczy -jeden wielki chwaścior-super wizytówka miasta przy wjeżdzie od strony Strzegomia! Rondo przy Kauflandzie -niezagospodarowane klepisko- zgroza przy wjeżdzie od strony Świebodzic. WSTYD!!!Może najpierw obsadzić zielenią lub w inny sposób je zagospodarować a dopiero póżniej nadać nazwy???? Pozdrawiam .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *