Najważniejsze bezpieczeństwo

Straż Miejska apeluje do właścicieli prywatnych nieruchomości, administratorów, użytkowników, aby pamiętali o obowiązku utrzymania czystości na chodnikach przylegających do ich nieruchomości, służących do użytku publicznego, poprzez systematyczne usuwanie z nich śniegu a w razie oblodzenia ich tzw. uszorstnianie.  

sam_8764

Za uchylanie się lub nie wywiązanie z tego obowiązku ustawodawca przewidział karę grzywny. Co więcej, na zarządcę, właściciela czy też użytkownika nieruchomości spada całkowita odpowiedzialność cywilna za skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych brakiem dbałości o przylegający do posesji chodnik. Jeśli zatem ktoś doznałby urazu w wyniku pośliźnięcia na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, skutki tego mogą być znacznie dotkliwsze niż grzywna. Osoba poszkodowana może wtedy zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych kosztów związanych z czasowym wyłączeniem z aktywności zawodowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *