Nagrody za kulturę – można już składać wnioski

Do 15 sierpnia można składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Uprawionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są: Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków, stowarzyszenia działające w zakresie kultury w mieście, jednostki kultury i oświaty z terenu miasta.

 

Do 15 sierpnia można składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Uprawionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są: Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków, stowarzyszenia działające w zakresie kultury w mieście, jednostki kultury i oświaty z terenu miasta.

Nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są przez Prezydenta Miasta wyróżniającym się w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych, w terminie do 15 sierpnia br. Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w wydziale oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne). 

oprac. bfg, fot. Wiktor Bąkiewicz, info UM Świdnica

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *