Miliony na Książ

zamek_ksiaz

zamek_ksiazWAŁBRZYCH. Blisko 14 milionów złotych przeznaczono na modernizację Zamku Książ.

Blisko 14 milionów złotych przeznaczono na modernizację Zamku Książ.

zamek_ksiaz

1 marca Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Gminie Wałbrzych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu, pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”.

Inwestycja jest realizowana w ramach działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w Priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 13.430.673,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.000.000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe zespoły pomieszczeń:

wystawiennicze, wystawienniczo-konferencyjne, biurowe, sanitarne, pomocnicze, socjalne, techniczne,

Zakres prac stanowi także zabezpieczenie III piętra zamku przed dalszą degradacją obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz usuniecie zagrożeń wynikających z obecnego, niskiego stanu technicznego. Projekt pozwoli zwiększyć użyteczność społeczno-gospodarczą tego obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych.

 

Prace obejmą: Prace wstępne i przygotowawcze (zabezpieczenie obiektu, badania stratygraficzne, demontaż wskazanych do odnowienia elementów drewnianych)  Demontaże (posadzek parkietowych z lat 80-tych, wybrane skrzydła i ościeżnice drzwiowe i okienne nieprzeznaczone do renowacji, współczesne płytki ceramiczne)  Wyburzenia (ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych, współczesnych przegród i podwieszanego sufitu na korytarzach)

Prace budowlane: modernizacja i wymiana posadzek; modernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i konserwacja struktury ścian i sufitów, montaż urządzeń sanitarnych; budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, rekonstrukcja i konserwacja wnętrz

Modernizację łazienek i toalet – instalacje sanitarne i wodociągowe

Modernizację instalacji c.o. (wykonanie na IIIp. nowych instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki)

Instalację sieci telefonicznej, elektrycznej, wentylacyjnej

Instalację hydrantów (zadanie w ramach ppoż.)

Wyposażenie III p. Zamku celem realizacji zadań projektu: zakup sprzętu multimedialnego, nagłośnienie,

Zakup systemu tłumaczeń symultanicznych dla 50 osób oraz zakup niezbędnego sprzętu biurowego.

Projekt przewiduje również wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych, które będą korzystać z usług oferowanych na III p. zamku po zakończeniu jego modernizacji.

 

źródło: regional.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *