Miliony dla dolnośląskich szkół

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęty edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli – m.in. na takie działania dolnośląskie szkoły mogą otrzymać dofinansowanie z unii. Ruszyły konkursy, dzięki którym placówki oświatowe będą mogły poprawić warunki i poziom edukacji w naszym regionie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chodzi o podnoszenie poziomu jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 do 28 lutego 2017 r. Jak pozyskać dofinansowanie dla szkoły, uczniów i nauczycieli? − Wnioskodawcą mogą być instytucje prowadzące szkoły publiczne lub niepubliczne bądź placówki systemu oświaty – wylicza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 65 mln zł. Zachęcam do składania wniosków konkursowych. Dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki kształcenia, a uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej gamy dodatkowych zajęć i szkoleń – dodaje Marszałek.

Regulamin konkursów, niezbędne załączniki, a także wzór wniosku o dofinansowanie, można znaleźć na stronie www.rpo.dolnyslask.pl pod ogłoszeniem o naborze. Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzymać szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Jest to podstawowy warunek, dla uzyskania dofinansowania. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl można sprawdzić jak wyniki danej placówki plasują się na tle pozostałych. W konkursie mogą startować szkoły specjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Priorytetem każdego projektu powinno być bezpośrednie wspieranie uczniów. Oznacza to, że plany doposażenia szkoły, czy wsparcia nauczycieli mogą być jedynie uzupełnieniem i nie mogą stanowić głównej treści projektu. W związku z planowaną reformą systemu oświaty pojawiają się wątpliwości, co do tego jak należy przygotować wniosek. – Wnioski należy przygotować w oparciu o dotychczas obowiązującą strukturę szkolną. W razie konieczności, w projekcie będzie można uwzględnić zmiany wynikające z reformy oświaty – wyjaśnia marszałek Przybylski.

Dodatkowe warunki konieczne dla realizacji projektu to jego minimalna wartość przekraczająca 50 tysięcy złotych, zapewnienie wkładu własnego na poziomie 5% wydatków projektu oraz jego zakończenie przed upływem czerwca 2019r. Dodatkowo wnioskodawcą lub partnerem musi być organ prowadzący szkołę, musi posiadać siedzibę lub prowadzić biuro projektu na terenie Dolnego Śląska i nie wolno mu złożyć więcej niż dwa wnioski jako wnioskodawca oraz nie więcej niż dwa jako partner. Projekt należy przygotować i złożyć zgodnie z instrukcją w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych SOWA, który dostępny jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. Zgodnie z regulaminem konkursu termin składania wniosków o dofinansowanie mija 28 lutego 2017 r. W lipcu-sierpniu 2017 r. poznamy wnioskodawców, którzy otrzymają unijne dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *