Milionowa dotacja dla świdnickich uczniów

Miasto Świdnica pozyskało dotację w wysokości ponad 1,4 mln zł na projekt „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół”. Zakłada on kompleksowe wsparcie dla uczniów 5 szkół z naszego miasta: Szkół Podstawowych nr 6 i nr 315 oraz oddziałów gimnazjalnych w podstawówkach nr 2, nr 105 i nr 6.

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Jego celem jest wsparcie dydaktyczne dla pięciu placówek edukacyjnych z miasta. Uczniowie zapewniony będą mieli równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprzez organizację szerokiego wachlarza form i aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne.

Wskazane w projekcie szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pracownie dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Ponadto, grupa 50 nauczycieli przejdzie specjalne szkolenia w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi i form pracy z uczniem, wpływających na efektywność nauczania i podniesienie ich kluczowych umiejętności. Wsparcie otrzymają także uczniowie. Zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 160 dzieci, a kolejnych 120 objętych zostanie opieką pedagogiczno-psychologiczną.

Dzięki pozyskanym funduszom nie tylko możemy wyrównać poziom edukacji w poszczególnych szkołach, ale także pomóc w wyborze przyszłej szkoły czy ścieżki zawodowej. Oprócz samych zajęć dydaktycznych przygotowaliśmy również inne atrakcyjne działania dla uczniów. Chcemy pokazać im możliwości jakie daje nauka matematyki, chemii czy biologii poprzez organizację lekcji z tych przedmiotów w Exploraparku w Wałbrzychu dla grupy 240 uczniów – podkreśla Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W czasie realizacji programu zorganizowane zostaną 4 Ligi Mistrzów, czyli zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla 125 uczniów uzdolnionych, w każdej szkole. Ponadto 300 uczniów i ich rodziców objętych zostanie doradztwem edukacyjno – zawodowym. Dodatkowo zorganizowanych będzie 10 giełd edukacyjno – zawodowych oraz 10 wizyt u pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *