Mieszkańcy Mieszka przegrali

Stosunkiem głosów 13 przeciw, 8 za i 1 wstrzymujący się radni świniccy odrzucili na piątkowej sesji uchwałę obywatelską złożoną przez mieszkańców ulicy Mieszka I. Niechętni jej akceptacji radni zarzucali dokumentowi m.in. szereg błędów prawnych.

Ponad 600 podpisów, które zabrali świdniczanie dotyczyło zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek przylegających do ich budynków. Jak sugerowali w piśmie i podczas obrad w Urzędzie Miejskim obawiają się, że tuż „obok ich okien”, wybudowany zostanie kolejny blok. W odpowiedzi mogli m.in. usłyszeć, że nie wiadomo jeszcze jakie plany będzie miał ewentualny nabywca gruntu. – Być może będzie to przedszkole – bronili się urzędnicy. To jednak nie przekonywało licznie przybyłych mieszkańców z ulicy Mieszka I, którzy podkreślali, że gdyby wiedzieli o planie sprzedaży działek, wielu z  nich nie zdecydowałoby się na zakup nieruchomości w tym miejscu. Decydentom zarzucali również niewystarczającą informację o prowadzonych pracach nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. 

Jak wskazała dyrektor wydziału gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miejskiego złożony przez sporą grupę dokument zawierał szereg wad prawnych. – Narusza podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ustala określone zachowania w kształtowaniu polityki przestrzennej, jak i sposoby postępowania. Nie można tych zasad naruszać. Przede wszystkim ta uchwała narusza przepisy, wedle których uchwała o przystąpieniu do sporządzaniu planu Rada podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta. Oznacza to, że tylko te organy mają możliwość zainicjowania procedury planistycznej i brak jest podstaw do rozszerzania inicjatywy uchwałodawczej w tym przedmiocie na inne podmioty – mówiła dyrektor Małgorzata Osiecka. Później kilkukrotnie podkreślał to jeszcze przewodniczący rady miejskiej. Podkreślał również, że nawet w razie odrzucenia projektu, w przyszłości z podobnym może wystąpić grupa radnych.  Podczas sesji zgromadzeni mogli tylko raz poczuć satysfakcję. Był to moment, w którym większość radnych odrzuciła  wniosek Joanny Gadzińskiej o zamknięcie dyskusji. Ostatecznie jednak mieszkańcy przegrali. Podczas głosowania 8 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały obywatelskiej, 13 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Na sesji, o co żal miała spora grupa mieszkańców i część radnych, nie było prezydent Świdnicy Beaty Moskal – Słaniewskiej, która w tym czasie przebywała w Cambridge.

(red)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *