Marek Michalak odznaczony prestiżowym orderem

Świdniczanin Marek Michalak został odznaczony Orderem Świętego Stanisława.

3 5

8 maja w Kościele Św. Krzyża w Warszawie, Wielka Narodowa Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce odznaczyła Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka Orderem Świętego Stanisława.

Marek Michalak otrzymał Order II klasy (Krzyż Komandorski z Gwiazdą) i został wpisany do rejestru Kawalerów i Dam Orderów pod pozycją 558. Odznaczenie zostało ustanowione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 7 maja 1765 r. Order wręczył Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława prof. dr hab. Marek Kwiatkowski. Gratulację odznaczonym składał również ks. bp dr Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej, który koncelebrował mszę poprzedzającą Inwesturę – ceremonię nawiązującą do tradycji pasowania rycerskiego.

– W tym roku mija 251 rocznica ustanowienia odznaczenia. Order funkcjonuje do dziś, ponieważ istnieje silna potrzeba publicznej służby czynienia dobra i rozumienia znaczenia najważniejszych wartości – podkreślał podczas uroczystości prof. dr hab. Mirosław Nader Wielki Kanclerz Kapituły.

Odznaczenia przyznaje się i wręcza zgodnie ze Statutami i Dewizą Orderu – Praemiando Incitat „nakazującymi odwagę czynienia Dobra ku chwalebnemu dzieł naśladowaniu”.

Przed odznaczeniem Marka Michalaka Kapituła przypomniała jego zasługi na rzecz dobra dzieci.

Jak wskazuje Konstytucja Orderu Świętego Stanisława „odznaczenie jest formą indywidualnego uhonorowania szczególnych zasług cywilnych bądź wojskowych, natomiast jako zrzeszenie osób działa w interesie narodu i państwa polskiego, kontynuując tradycję i wartości przypisane Orderowi Świętego Stanisława przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W dążeniu do realizacji celów i zadań, Order kieruje się etosem rycerskim oraz przestrzega chrześcijańskich pryncypiów, stwarzając równocześnie przestrzeń na zbliżenie do siebie przedstawicieli różnych kultur i narodów. Wejście w sferę Orderu Świętego Stanisława zależy od praktycznych działań i stopnia patriotycznego zaangażowania kandydata w najróżniejszych obszarach ludzkiej aktywności”.

Wśród tegorocznych odznaczonych podczas Inwestury Orderem byli przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury, prowadzący działalność charytatywną oraz wojskowi.

(BRPR)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *