Marcinowice planują strategię

Jeden z najważniejszych dokumentów – projekt Strategii Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2015-2023 jest na ukończeniu. Pracowali nad nim kilka miesięcy urzędnicy, mieszkańcy, radni i przedstawiciele różnych środowisk.

marcinowice-strategia

Strategia to dokument priorytetowy, wytyczający kierunki rozwoju i cele do osiągnięcia dla gminy.

Naszą intencją jest takie zbudowanie Strategii, aby gmina Marcinowice mogła w maksymalnym stopniu skorzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia – podkreśla wójt Władysław Gołębiowski.

Powstająca Strategia będzie wynikiem współpracy wszystkich środowisk gminnych.

Praca zespołu w dużej mierze opiera się na spostrzeżeniach i propozycjach mieszkańców naszej gminy. W połowie października odbyło się otwarte spotkanie, podczas którego poprzez swoistego rodzaju burzę mózgów radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji samorządowych, mieszkańców oraz pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych określono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia gminy Marcinowice. Projekt Strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym nie tylko poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, ale także poprzez zorganizowanie spotkania, na którym zostaną w szczególności omówione cele i działania. Będzie to jedna z wielu okazji do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Strategii – informuje przewodnicząca zespołu Alicja Synowska.

Zespół ds. opracowania dokumentu intensywnie pracował od września. W tym czasie odbyło się pięć jego posiedzeń, a pomiędzy nimi miał miejsce jeszcze szereg konsultacji pisemnych i ustnych z kierownikami referatów urzędu oraz dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych.

Zwieńczeniem prac będzie podjęcie uchwały przez Radę Gminy Marcinowice w sprawie przyjęcia Strategii na sesji pod koniec grudnia br.

Oprac. mm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *