Małgorzata Michel o resocjalizacji. Bezpłatny wykład

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy na otwarty wykład dr Małgorzaty Michel „Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji” , który odbędzie się 3 listopada o godzinie 14:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych na ulicy Długiej 33 w Świdnicy.

13626496_1052847034771194_592630253138003126_n

W Świdnicy działa wiele organizacji i instytucji, pracujących w trudnym otoczeniu społecznym. Coraz szerzej są również prowadzone działania w zakresie rewitalizacji społecznej. Praca z ludźmi wymaga jednak stałego podnoszenia kompetencji w tym zakresie, a dobra oferta szkoleniowa jest trudno dostępna dla osób z mniejszych ośrodków miejskich. Aby wzmocnić możliwości i skuteczność osób, pracujących przy projektach rewitalizacyjnych lub po prostu pracujących na rzecz grup wykluczonych w Świdnicy , Fundacja Dom Pokoju przygotowała tej jesieni bezpłatną ofertę edukacyjną. Do tej pory odbyły się już warsztaty komunikacji i mediacji „Porozumienie bez przemocy”, tym razem pragniemy państwa zaprosić na bezpłatny wykład dr Małgorzaty Michel z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Małgorzata Michel- wykładowca- adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator przedmiotów: Kulturotechnika w resocjalizacji, Projektowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, metody i formy pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym, streetworking. Zainteresowania naukowe: koncentrują się wokoł szczegółowych zagadnień dotyczących lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji takich, jak: czynniki chroniące i czynniki ryzyka na trzech poziomach profilaktyki, sieć instytucji lokalnych i ich partcypacja w pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej w środowisku otwartym, synergia czynników endogennych i egzogennych w lokalnym systemie, tworzenie bezpiecznej przestrzeni (broken windows theory), CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Koncepcja twórczej resocjalizacji- teatr. Zainteresowania badawcze: Korespondują z zainteresowaniami naukowymi, dotyczą lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji, mają swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach konferencyjnych i publikacjach naukowych. Uczestniczka Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych. Opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych. Opieka naukowa nad czasopismem: “Reska. ResUJ z nami”. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego. Autorka i realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów profilaktycznych dotyczących społeczności lokalnych Autorka monografii oraz artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i wydawnictwach pokonferencyjnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Świdnica.

plakat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *