Lato na świdnickich podwórkach

Od pięciu lat „Lato na podwórku” towarzyszy dzieciom podczas wakacji w naszym mieście. To pomysł na to, jak oderwać młode pokolenie od ekranów i wypełnić czas letni twórczymi zajęciami. By misja zakończyła się powodzeniem, Fundacja Ładne Historie potrzebuje wsparcia wolontariuszy – otwarta rekrutacja potrwa do 15 czerwca.

Dzięki oddolnej inicjatywie pt. „Lato na podwórku” najmłodsi mieszkańcy Świdnicy przez cały okres wakacji mają zapewnioną rozrywkę, ale i edukację.  Jak co roku na uczestników i uczestniczki czekają  zajęcia edukacyjne oraz bogata oferta warsztatów  jak m.in. projektowanie, malowanie, uważność i relaksacja, a także taniec, kino i teatr. To wydarzenia familijne, zachęcające do wyjścia z domu i wspólnej zabawy z całą rodziną – zarówno dla dzieci, jak i rodziców czy seniorów. Projekt startuje na podwórkach 21 czerwca i potrwa do 26 sierpnia. – Chcemy pokazywać, że nawet ta najbliższa przestrzeń wokół nas – podwórkowa – może stać się wymarzoną przestrzenią z dzieciństwa. Niezależnie od tego, jak ona jest urządzona,  tym, co ją tworzy są przede wszystkim sąsiedzkie relacje – mówi Maria Zięba, prezeska Fundacji Ładne Historie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są prawa dziecka, by przyjrzeć się z bliska takim pojęciom jak prawo do tożsamości, rozwoju czy wyrażania własnych poglądów. Organizatorom zależy, aby to same dzieci miały wiedzę na temat tego, jakie prawa im przysługują i jak można je chronić.  – Zagadnienie to uważamy za szczególnie ważne w kontekście naszego projektu i roli, jaką odgrywa w rozwoju najmłodszych mieszkańców  i mieszkanek Świdnicy – czytamy na stronie fundacji.  Spotkania na podwórkach i w świetlicach to przestrzeń, w której można budować bezpieczną atmosferę wzajemnego zaufania, sprzyjającą jednoczesnej nauce i zabawie, jak również zaistnieniu relacji dziecko – mądry dorosły. Ta z kolei otwiera szansę na dialog, w którym dziecko otrzymuje uwagę i zrozumienie i ma możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, pomysłami oraz trudnościami, które napotyka. – Szczególnie istotne jest, aby przede wszystkim to same dzieci miały wiedzę na temat tego, jakie prawa im przysługują i jakie istnieją narzędzia, aby je chronić. Korzystając z wiedzy i doświadczenia edukatorów Fundacji Go’n’act specjalizującej się m.in. w edukacji dot. praw dziecka wybraliśmy kluczowe zagadnienia dlatego obszaru i skonsultujemy z nimi metody, które zostaną opracowane i zawarte w kartach edukacyjnych przez Magdalenę Kreis i Natalię Romaszkan z dodizajnu, tak, aby trafnie odpowiedzieć na aktualne potrzeby naszej podwórkowej grupy odbiorców – podkreślają organizatorzy.

W celu stopniowego wprowadzania grupy docelowej w temat i zadbania o odpowiednią ilość czasu każdy tydzień Lata na podwórku poświęcony zostanie jednemu prawu.  – Dodatkowo całą edycję rozpoczniemy od tego, czym one w ogóle są i co oznacza „mieć prawo”. Natomiast cykl zajęć zakończymy zajęciami poświęconymi narzędziom, które pomagają chronić prawa oraz wyposażymy dzieci w wiedzę o tym, gdzie mogą się zgłaszać, kiedy ich prawa są naruszane, w tym m.in. poprzez stworzenie indywidualnych kręgów zaufania. A to wszystko poprzez ćwiczenia i interaktywne metody aktywizujące, które w sposób atrakcyjny i angażujący zaproszą odbiorców Lata na podwórku w świat praw dziecka. Zależy nam również, aby wspólne działania przez 10 tygodni zaowocowały wypracowaniem podwórkowego Kodeksu Praw Dziecka, którego autorami będą najmłodsi podwórkowicze. Udział w zajęciach oczywiście jest bezpłatny – podkreślają pomysłodawcy akcji. 

W ramach zajęć podwórkowych, poza blokiem bazującym na prawach dziecka i kartach edukacyjnych, wprowadzone będą warsztaty relaksacji i uważności dla dzieci i młodzieży. Celem tej inicjatywy jest wygospodarowanie czasu i stworzenie sprzyjających warunków dla uczestników do zatrzymania się, wyciszenia oraz możliwości skoncentrowania się na swoich emocjach i nazwania ich. Warsztaty prowadzone przez przeszkolone do tego animatorki i animatorów służyć będą wyposażeniu młodych mieszkańców i mieszkanki świdnickich osiedli w umiejętność zadbania o swoje samopoczucie poprzez obserwację i doświadczanie tego, co ich/je otacza, czyli przedmiotów, przyrody i innych ludzi, jak i tego, co dzieje się w nich samych, czyli odczuć z ciała, myśli, czy emocji. – Dzieci bardzo szybko dostosowują się do życia w biegu, które jest typowe dla współczesnego świata i tracą swój dziecięcy zachwyt i ciekawość tego, co wokół nich. Efektem tego może być rozkojarzenie, nerwowość i narastające napięcie, które z kolei może skutkować trudnościami w szkole i w relacjach rówieśniczych oraz poczucie zagubienia i osamotnienia. Poprzez wprowadzenie na podwórka czasu na chwilę zatrzymania i rozluźnienia stworzymy uczestnikom przestrzeń na zrozumienie, że emocje są naturalną częścią naszego życia i jak można sobie z nimi poradzić, a tym samym polepszenie relacji z rówieśnikami, poprawę koncentracji oraz kreatywności – podkreślają specjaliści.

Cichymi bohaterami każdej edycji są wolontariusze i wolontariuszki, którzy pomagają przy realizacji zajęć. Może zgłosić się każdy powyżej 15 roku życia, kto czerpie radość z pomagania i dzielenia się doświadczeniami, a przy tym ma w sobie chęć przeżycia przygody, działając na rzecz innych. To szansa na zdobycie cennych umiejętności organizacyjno-animacyjnych, a przede wszystkim sposób na poznanie nowych ludzi i realny wpływ na sytuację małych mieszkańców Świdnicy.  Aby współtworzyć „Lato na podwórku”, należy do połowy czerwca 2021 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej fundacji (www.ladnehistorie.pl). Fundacja tworzy również obszerny program rozwoju w ramach Akademii Wolontariusza dla wszystkich chętnych podjęcia się pracy zespołowej w trakcie projektu jak na przykład szkolenia z samoobrony i asertywności, warsztaty z wystąpień publicznych czy nauki Polskiego Języka Migowego. Wartością dodaną jest promocja idei wolontariatu współtworzonego z przedstawicielami świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako wyjątkowej alternatywy dla rozwoju osób w różnym wieku, poprzez działania umożliwiające międzypokoleniową integrację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *