Krytykowali zmiany w edukacji

Ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących Rad Miejskich z miast członkowskich wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które w tym roku odbyło się Dąbrowie Górniczej. Świdnicę w obradach reprezentowała prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska.

Zgromadzenie Ogólne ZMP

Przez dwa dni przedstawiciele miast członkowskich związku debatowali w Pałacu Kultury Zagłębia. Było to XXXVII Zgromadzenie Ogólne ZMP, które połączone było z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej. Udział w obradach wziął Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele parlamentu oraz wiceminister edukacji, Teresa Wargocka.

Podczas pierwszego dnia obrad delegaci przyjęli m.in. sprawozdanie z działalności oraz realizacji budżetu za 2015 rok. Uzgodnili także tezy programu oraz budżet na rok kolejny. Zadania, nad którymi ZMP będzie pracował w 2016 roku to m.in. finanse samorządowe (wyższa kwota wolna od podatku PIT, system wyrównawczy, stabilizacja finansów), kwestie edukacji (obowiązek szkolny, gimnazja, zmiany w KN), planowania przestrzennego oraz większej aktywności przedstawicieli miast w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w pracach komisji sejmowych i senackich oraz w stowarzyszeniach  i organizacjach regionalnych. W budżecie na 2016 rok uwzględniono środki na promocję. Opracowana zostanie strategia wizerunkowa miast i samorządów, wchodzących w skład związku. Reprezentanci władz lokalnych dyskutowali także podczas zamkniętych posiedzeń o finansach, edukacji, polityce społecznej oraz ustawie o rewitalizacji.

Drugiego dnia obrad podsumowano wnioski zebrane w trakcie zamkniętych posiedzeń. Na ich podstawie Zgromadzenie Ogólne ZMP przygotowało oficjalne stanowiska odnośnie zmian w systemie edukacji, programu 500 +, ustawie o rewitalizacji oraz finansach publicznych. Odbyła się także debata dotycząca zmian w systemie edukacji, w której udział z ramienia rządu wzięła wiceminister resortu Edukacji Narodowej, Teresa Wargocka, a także profesor Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Samorządowcy bardzo krytycznie podchodzą do zapowiadanych zmian w systemie szkolnictwa i w wypracowanym stanowisku są przeciwni propozycji likwidacji gimnazjów. Zwracają uwagę m.in. na brak wyraźnych przesłanek potwierdzających obiegową opinię o złej jakości nauczania w tych placówkach szkolnych. Apelują także do rządzących o dialog i rzetelną diagnozę istniejącego stanu.

Dla wielu samorządów w Polsce edukacja to oczko w głowie, na które często przeznaczane jest nawet 50 % środków budżetowych. Za nowymi zadaniami, nakładanymi przez zmiany w ustawie, nie idą odpowiednie pieniądze na ich realizację, dlatego gminy dokładają rokrocznie na edukację dzieci i młodzieży, traktując to jako najważniejszą inwestycję w przyszłość. Apeluję do rządzących, aby przy planowanych reformach brali pod uwagę głos prezydentów, wójtów i burmistrzów, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za organizację systemu edukacji w lokalnej społeczności – mówiła w trakcie debaty, Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Zgromadzenie Ogólne ZMP poparło również stanowisko Komisji Edukacji ZMP w sprawie przywrócenia obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. Konsekwencją tej zmiany jest pozostawienie w placówkach przedszkolnych dzieci, które przygotowane są do edukacji na kolejnym szczeblu kształcenia, jakim jest szkoła podstawowa. Zaznaczają przy tym, że pozostawienie 6-latków w placówkach realizujących wychowanie przedszkolne, spowoduje ograniczenie dostępu do tej formy edukacji dla dzieci 3-letnich.

To nie bariery intelektualne tylko wiekowe są powodem dysproporcji w późniejszej drodze edukacji. Im wcześniej rozpocznie się naukę w szkole podstawowej, tym łatwiej jest przystosować się do nauki na wyższych jej poziomach. Szczególnie widać to na poziomie akademickim, w którym studenci 17-letni znacznie lepiej radzili sobie z materiałem dydaktycznym niż ich rok starsi koledzy – podkreślał prof. Jerzy Stępień.

Poszczególne oficjalne stanowiska zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ZMP znaczącą większością głosów.

Mateusz Jadach

Biuro Prezydenta Miasta

Zgromadzenie Ogólne ZMP 2 Zgromadzenie Ogólne ZMP 3 Zgromadzenie Ogólne ZMP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *