Kongres Turystyki Polskiej nagrodzony

Kongres Turystyki Polskiej nagrodzony złotym godłem Najwyższa Jakość Quality International.

17 listopada w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International 2017. Realizowany jest on pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konkurencyjność, nowoczesne zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu, synergia nauki, biznesu i jednostek samorządowych. To hasła, o których mówi się dużo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W Krynicy Zdroju już po raz jedenasty nagrodzono firmy i samorządy, w których właśnie te elementy liczą się najbardziej.

Miasto Świdnica docenione i uhonorowane zostało złotym godłem w kategorii produkt najwyższej jakości za Kongres Turystyki Polskiej, czyli produkt przemysłu spotkań dla branży turystycznej.

Udało się nam zaprosić do Świdnicy ekspertów turystycznych – przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, fundacji, firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego, a także prezydentów, burmistrzów i wójtów. W tak szerokim gronie rozpoczęliśmy dyskusję nad rozwojem i promocją turystyki w Polsce. Kongres doceniony został za jakość i wysoki poziom merytoryczny – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium kraju wokół idei zarządzania jakością. Jego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom utrzymanie produktów lub usług na najwyższym poziomie.

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska uczestniczyła jako prelegent w panelu pt. „Czynniki wpływające na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce – atuty i bariery, szanse i zagrożenia”. Wspólnie z Anną Korab z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr inż. Piotrem Orleańskim z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Markiem Hadałą, zastępcą dyr. Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach próbowali zdiagnozować miejsce i rolę samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, a także finansowania inwestycji własnych gmin.

W Forum udział wzięli laureaci oraz zaproszeni goście – przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych, którzy podęli dyskusję na tak ważne zagadnienia, jak jakość i innowacyjność usług i produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *