Kolejne ścieżki rowerowe gotowe

Zakończono kolejny etap budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Świdnicy, w ramach projektu „Rowerem przez miasto”. 22 grudnia 2017 roku inwestor, czyli Urząd Miejski odebrał protokolarnie od wykonawcy kolejną część prac obejmującą ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego.

Umowa realizowana była przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Wartość inwestycji łącznie z zadaniami dodatkowymi to ponad 1 700 000 zł. Protokół odbierający prace trafi do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, bowiem zadanie to jest finansowane ze środków unijnych.

W tej chwili na ulicy Łukasińskiego trwają prace związane z dodatkową umową na wykonanie robót uzupełniających, aby w obszarze objętym inwestycją poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników, zarówno ścieżki pieszo – rowerowej, jak i jezdni. W związku z tym jeszcze przez najbliższych kilka tygodni trwać będą działania utrudniające ruch, ale ich efektem ma być między innymi: nowy chodnik wzdłuż ul. Waleriana Łukasińskiego od wejścia do Parku Ułanów do ul. Saperów oraz od ul. Kanonierskiej do ul. Ks. Bolka Świdnickiego. Wartość prac dodatkowych to kwota około 132 000 zł, pokryta w całości z budżetu miasta Świdnicy.

– Jest to również ostatni moment na zgłoszenie ewentualnych uwag przez mieszkańców ulicy Łukasińskiego, dotyczących poprawienia ich bezpieczeństwa w strefie prowadzonej inwestycji – zaznacza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *