Kolejne inwestycje drogowe

Kończą się prace związane z rozbudową ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy. Zadanie za kwotę ponad 779 tysięcy złotych realizuje lokalna firma – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Miasto otrzyma 85% dofinansowania tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz pętla autobusowa, a także sieć kanalizacji deszczowej i oświetleniowej. Wybudowane zostały chodniki z kostki betonowej i ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej. Posadowiono nowe energooszczędne lampy ledowe.

Zadanie to będzie kontynuowane. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, na wniosek prezydent Świdnicy, radni wyrazili zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 500 tys. zł na przebudowę ulicy Korczaka. Podjęto również decyzję o przeznaczeniu 800 tys. zł na budowę sięgacza ulicy Leśnej oraz 260 tys. zł na budowę dodatkowych ok. 60 miejsc parkingowych przed szpitalem.

– Od lat mieszkańcy sygnalizują konieczność rozbudowy parkingu przy szpitalu. Obecny jest zbyt mały i nie zaspokaja potrzeb pacjentów, ich rodzin czy też pracowników szpitala. Jest to kolejna inwestycja w tej części miasta, która w znacznym stopniu poprawi dojazd do szpitala „Latawiec”. Nowe chodniki stworzą komfort dla pieszych, a ścieżki rowerowe ułatwią poruszanie się po mieście rowerzystom. Przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Korczaka powstała także pętla autobusowa z nowymi wiatami przystankowymi, która zlokalizowana jest kilkanaście metrów od szpitala – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Głównym celem inwestycji jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi podróżnych i użytkowników dróg gminnych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *