Kolejna droga rowerowa w gminie

W Bystrzycy Dolnej powstanie kilometrowy odcinek drogi pieszo – rowerowej o szerokości 3 m. i ruchu dwukierunkowym z nawierzchnią asfaltową. Na realizację zadania gmina Świdnica otrzyma dotację w ramach RPO ZIT AW w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kolejna droga rowerowa pojawi się na mapie gminy Świdnica.

Budowa drogi rowerowej docelowo połączy miejscowość Bystrzycę Dolną z Miastem Świdnica, gdzie prace przy budowie pierwszego etapu są już realizowane.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Miastem Świdnica. W ramach projektu wykonane zostaną trzy zadania:

  1. Budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica, wraz z oświetleniem (obecnie realizowana)
  2. Budowa drogi pieszo – rowerowej na terenie Gminy Świdnica w miejscowości Bystrzyca Dolna.
  3. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy.

Celem realizacji projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w gminie Świdnica i w centrum miasta Świdnicy, poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na rzecz ruchu rowerowego i pieszego.

Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Koszt budowy drogi po przeprowadzonym zamówieniu publicznym wynosi ponad 960 tys. zł. W zakres robót wchodzą: droga pieszo-rowerowa, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa i oznakowanie oraz remonty cząstkowe istniejącej jezdni.

Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2019 r.

W związku z realizacją zadania na odcinku od miasta Świdnica do siedziby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace mogą oznaczać niedogodności dla pieszych, kierowców i rowerzystów. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i bezpieczeństwa w okresie trwania prac budowlanych.

Droga pieszo-rowerowa w Bystrzycy Dolnej będzie drugą drogą rowerową w gminie Świdnica z asfaltową nawierzchnią. Pierwsza ma dokładnie 2,4 km długości i połączyła Świdnicę z Zawiszowem, Sulisławicami oraz Wiśniową. W planach jest kolejna, tym razem przy okazji remontu drogi wojewódzkiej nr 379 na Modliszów.

-- 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *