Kanalizacja w Słotwinie i Komorowie

Kolejne 8 mln zł zostanie wydanych na realizację 2 inwestycji w Komorowie oraz Słotwinie.

W dniu 20.10.2017 r. w siedzibie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego podpisano kolejne umowy na wykonanie zamówień realizowanych w ramach projektu:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
Na zadanie nr 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz na zadanie nr 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

Wykonawcą tych robót będzie Konsorcjum Firm:

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając

  1. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim – Lider Konsorcjum

Murarstwo-Melioracja Janusz Zając

  1. Długa 3E/5, 58-320 Walim – Partner Konsorcjum,

SANIT Sp. z o.o.

  1. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice – Partner Konsorcjum.

W ramach tych przedsięwzięć:

– w Komorowie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4.973 m wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa o łącznej długości  5.366 m.

– w Słotwinie zostaną wybudowane nowe sieci: kanalizacji sanitarnej o długości 519 m oraz sieć wodociągowa o długości  382 m.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 2 wynosi 7.594.987,51 zł

Termin zakończenia robót – 30.06.2019 r.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 3 wynosi 414.406,80zł

Termin zakończenia robót – 31.01.2018 r.

Wszystkie zadania są dofinansowywane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania wszystkich robót czuwać będzie Inżynier Projektu – firma ENVI Konsulting,ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Przypomnijmy:

W dniu 10.07.2017 r. w siedzibie Spółki podpisano Umowę na wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” – zadanie nr 6 – Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie.

Wykonawcą tych robót jest firma:

GSG Industria Sp. z o.o.,

  1. Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

 W ramach tego przedsięwzięcia Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z bezwykopową renowacją sieci kanalizacji sanitarnej na długości 2,4 km.

Wartość brutto umowy wynosi 889.397,00 zł

Planowany termin zakończenia robót 31.01.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *