Kamienice Świdnicy

Rynek 1

Jest to kamienica barokowa nosząca cechy barokowego praskiego pałacyku. Cechą charakterystyczną wyróżniającą ją spośród innych obiektów jest zabytkowa barokowa rzeźba maryjna pochodząca z XVIII wieku. Figura ta stoi od strony Franciszkańskiej.


Rynek 6

Wybudowana w stylu późnego gotyku. Posiada ona charakterystyczny portal gotycko-renesansowy pochodzący z XVI wieku.

 

Rynek 7

Tzw. Dom Pod Złotą Koroną. Jest to kamieniczka renesansowa ale posiadająca bogatą barokową fasadę. Elewacja budynku podzielona jest pilastrami o kompozytowych głowicach. Zdobią ją segmentowe i trójkątne naczółki. Elewacje zdobią również ornamenty kwiatowe oraz rogi obfitości. Szczyt elewacji zdobi złota korona. Kamienica była siedzibą pierwszej w Świdnicy poczty polowej działającej w Świdnicy od 1741 roku. W późniejszym okresie pełniła ona funkcję hotelu.

 

Rynek 8

Tzw. Dom Pod Złotym Chłopkiem. Jest to kamienica nosząca cechy renesansowe posiada oryginalny manierystyczny portal na którym widnieje napis w języku łacińskim znaczący „Drzwi te mają być otwarte dla przyjaciela a zamknięte dla wroga”. Na szczycie umiejscowiony jest złoty chłopek. W budynku tym mieszkał w 1626 roku Wallenstein.

 

Rynek 10

Jest to dom noszący cechy architektury secesyjnej.

 

Rynek 14

Jest to dom z ciekawym renesansowym kartuszem pochodzącym z 1741 roku.

 

Rynek 15

Ciekawy obiekt wybudowany w stylu gotyckim. Przebudowywana trzykrotnie: w XVIII wieku w stylu barokowym, w roku 1881 oraz w latach 1964-1965. Fasada dekorowana jest płaskorzeźbami z XVI wieku o treści religijnej. W supraporcie portalu przedstawiono głowę Chrystusa na chuście (veraikon), w skrajnych osiach pod oknami pierwszego piętra Sąd Ostateczny oraz Wniebowstąpienie.

 

Rynek 23a

Jest to kamieniczka renesansowa, przebudowana w XVIII wieku. Ciekawy jest barokowy wykusz znajdujący się od strony Zaułka Świętokrzyskiego. Jest to pozostałość dawnej stróżówki.

 

Rynek 25

Jest to tzw. Pałac Hochbergów to kamienica renesansowa, zmodernizowana i przebudowana w roku 1730. Warto obejrzeć barokowe drewniane drzwi frontowe oraz oryginalny portal kolumnami i znajdującym się na nich balkonem wykonanym z piaskowca. Obiekt restaurowany był w 1928 roku.

 

Rynek 27

Jest to tzw. Dom „Pod Kogutem” jest wybudowana w stylu barokowym. Spośród innych kamienic wyróżnia ją napis łaciński „doctores medicinae Siegmund Hahn et Johann Siegmund Hahn 1704, 1740, 1773” znajdujący się na kartuszu. Napis odnosi się do byłych właścicieli kamieniczki, rodziny Hafnów którzy byli słynnymi hydroterapeutami.

 

Rynek 29

Jest to tzw. Kamienica „Pod Złotą Gęsią”. Do roku 1820 w budynku tym znajdowała się gospoda Pod Złotą Gęsią. Pod rzeźbą Złotej Gęsi widnieje napis, który głosi: Dom ten znajduje się pod Bożą opieką, Pod Złotą Gęsią jest zwany.

 

Rynek 32

Tzw. Kamienica Pod Orłami. Fasadę kamienicy zdobią pilastry, zakończone figurami orłów. Nad wejściem kamienna głowa mężczyzny z początku XVI wieku. Wewnątrz na uwagę zasługuje wmurowana w ścianę żeliwna kula z 1761 roku z oblężenia Świdnicy przez wojska cesarstwa austriackiego.

 

Rynek 33

Kamieniczka późnogotycka, wyróżniają ją dwie kamienne figurki św. Piotra i św. Pawła z przełomu XV i XVI wieku.

 

Rynek 35

Kamienica barokowa z ciekawymi drewnianymi stropami pochodzącymi z okresu baroku.

 

Rynek 44

Obiekt pochodzący z okresu baroku. Posiada ciekawą elewację, bogato zdobioną na której widnieją motywy zwierzęco-roślinne.

 

Rynek 46

Kamieniczka barokowa z herbem miasta w elewacji.

 

Grodzka 1

Jest to tzw. Kamienica „Pod Hermesem”, wybudowana w stylu secesji. Na szczycie elewacji na wieżyczce posąg Hermesa.

 

Grodzka 7

Z dawnej kamienicy bezczelnie zburzonej w latach 50. XX wieku zachował się jedynie portal i to właściwie jego fragment z 1551 roku. Widnieje na nim wizerunek dawnego burmistrza Świdnicy Erazma Freunda z małżonką.

 

Grodzka 8

Jest to obiekt ciekawy z racji odsłoniętej podczas remontu w 1984 roku czternastowiecznej sieni z zabytkowym murem.

 

Grodzka 14 oraz 16

Obydwie kamienice ciekawe, barokowe, okazałe z portalami, kolumnami i balkonami. Pochodzą z lat 1737 oraz 1730.

 

Kotlarska 11

Dawny zajazd, ciekawostka jest 6 sentencji łacińskich wyrytych w elewacji.

 

Łukowa 1

Kamienica ciekawa z racji unikatowej konsoli pochodzącej z przełomu XV i XVI wieku ukazującego Samsona walczącego zaciekle z lwem.

 

Łukowa 2

Jest to tzw. Gospoda „Pod Złotym Gryfem”. Warto zobaczyć portal z napisem który głosi „Wszystko co posiadamy jest darem bożym”. W narożniku drewniana rzeźba Jana Chrzciciela z konsolą na której widnieje relief przedstawiający skazańca walczącego z gryfem. Odnosi się to do legendy z 1340 roku.

 

Pułaskiego 34

Jest to perełka świdnickiego baroku. Kamienica o wyjątkowo bogato zdobionej elewacji pochodzi z 1740 roku.

 

Trybunalska 1

Kamieniczka „rzepicha” wybudowana została w 1530 roku, restaurowana w 1983 roku prezentuje ciekawy styl mieszany. Są tutaj cechy klasycyzmu, gotyku, baroku czy renesansu.

 

Długa 37

Kamieniczka renesansowa pochodząca prawdopodobnie z 1573 roku gdyż taka data widnieje na zachowanym fragmencie portalu.

 

Długa 45

Kamieniczka późnorenesansowa tzw. Dom „Pod Bykami”. Dwie postacie tych zwierząt zdobia naroża budynku. Na parterze od 1882 roku nieprzerwanie działa apteka.

 

Jagiellońska oraz Komunardów

Są to kamienice przy tych ulicach prezentują styl budownictwa wielkomiejskiego. Jest to jeden z największych zespołów wielkomiejskich kamienic. Obiekty te dzisiaj już w nienajlepszym stanie prezentują styl secesji. Pochodzą głównie z przełomu wieków XIX oraz X.

 

Inne

Oprócz wyżej wymienionych w mieście znajduje się jeszcze kilkadziesiąt zabytkowych budynków do których należą m.in. kamienice przy ulicach: Pułaskiego 61, Kościelna 5, Kościelna 9, Równa 3, Rynek 3, Teatralna 32, Teatralna 38, Wewnętrzna 2, Trybunalska 10, Wałowa 2 oraz Mennicka 1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *