Już budują ścieżkę rowerową

Ścieżki rowerowe, nowe chodniki i oświetlenie. Za kwotę ponad 5 milionów złotych pozyskanych w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” powstanie również rondo.

Burmistrz Leszek Michalak podpisał w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę na dofinansowanie tego projektu. Jego całkowita wartość wynosi 5 114 351,75 złotych, przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 to kwota 4 347 198,99 złotych. – Kolejny wniosek o dofinansowanie którego ubiegała się nasza gmina doczekał się pozytywnej weryfikacji. Projekt „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” znalazł się na piątym miejscu listy projektów zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Umowa na realizację pierwszego etapu tego zadania została już podpisana i jeszcze w maju rozpoczną się prace budowlane. Powstanie ścieżki rowerowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego w naszej gminie. W ramach tego zadania inwestycyjnego nowe ścieżki rowerowe powstaną także w innych częściach Żarowa. Ruszamy z kolejnymi przetargami i mam nadzieję, że wkrótce znów będę mógł Państwu przekazać dobre informacje – mówi burmistrz Leszek Michalak. W ramach zadania inwestycyjnego „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” nowe ścieżki rowerowe powstaną przy ulicach: Talowskiego, Przemysłowej, Cembrowskiego, Armii Krajowej, Krasińskiego, Sikorskiego, Chrobrego, Wiejskiej, Mickiewicza, Słowiańskiej, Korczaka, Lipowej, Akacjowej, Brzozowej, Jaworowej, Kasztanowej, Klonowej, Bukowej, Wierzbowej, Jodłowej i Modrzewiowej. Pierwszy etap inwestycji już ruszył i przy ul. Cembrowskiego rozpoczęły się prace przy budowie ścieżki rowerowej. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie także budowę nowego chodnika oraz oświetlenia na tym odcinku drogowym. Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę na realizację tego zadania z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Stańczyk” ze Świebodzic. Budowa nowej ścieżki rowerowej przy ul. Cembrowskiego i chodnika wraz z oświetleniem w Żarowie, zgodnie z podpisaną umową, kosztować będzie 235.026,85 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *