Językowe potyczki

Bartosz Piekielny ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym zdobył pierwsze miejsce podczas finału X Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch”.

7 marca 2odbył się Finał X Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy. Tegoroczna edycja Potyczek składała się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Na podstawie protokołów wyników etapu szkolnego z każdej zgłoszonej placówki organizatorzy zakwalifikowali do etapu powiatowego trzyosobowe drużyny złożone z uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty.

Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej. 1 marca dwudziestu trzech najlepszych uczniów z ośmiu szkół zmierzyło się z testem pisemnym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 7 marca, aby przystąpić do części ustnej, w której rywalizowali drużynowo.

3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia.
Tematem przewodnim wystąpień była podróż dookoła świata – Your World Tour! Uczniowie w dialogach rozwiązywali problemy, które mogłyby się zdarzyć podczas wspólnego podróżowania. Ich zadaniem było na przykład przekonywanie pozostałych członków wyprawy do wyboru określonego hotelu i atrakcji w określonym kraju, podejmowanie decyzji o kierunku dalszej podróży, zgłaszanie zaginionego bagażu na policji czy nakłonienie rodziców w rozmowie telefonicznej do przesłania dodatkowej gotówki na podróż.

Jury oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy.
W składzie jurorów pracowali: p. Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, p. Lavette Kowalczyk, native speaker prowadząca zajęcia w szkole społecznej oraz p. Estera Nowatkowska, doradca metodyczny Oxford University Press Polska.

O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom! Dziękujemy również organizatorom konkursu: p. Sylwii Lubienieckiej, p. Magdalenie Wintoniak i p. Katarzynie Bajcar, nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy – mówi Łukasz Opyc
ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

I miejsce – BARTOSZ PIEKIELNY (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)
II miejsce – MONIKA MUCHA (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
III miejsce – JULIA CZYŻ (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli:
Kalina Kwiecień (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
Maksym Sznajder (Szkoła Podstawowa w Marcinowicach)
Julia Tobiasz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Naszej Szkole” w Świdnicy, wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press Polska oraz fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs został wpisany do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *